Ønske om endringer i forumreglene

Post Reply
Matmor
Gammelrotte
Posts: 5485
Joined: 10 Apr 2007, 13:35
Location: Sandefjord

Ønske om endringer i forumreglene

Post by Matmor »

(kan også sendes på e-post til styret, men det leses like greit her som fra en e-post...)

Etter å ha tygget litt på hva som faktisk står i forumreglene nå, og hvordan de (ikke) håndheves:
Jeg ber om at styret tar opp til reurdering kravet om å informere om "avlsforbud" på rotter til evig tid.
Jeg ber om at styret vurderer om ordlyden ang. "avlsforbud" erstattes med kjennskap til "mulige arvelige problemer i slekten" og "tvist om eierskap/avlsrettigheter".
Jeg ber om at opplysningsplikten om eventuelle mulige arvelige problemer, kan oppheves når dette er vist at problemene ikke opptrer i slekten lenger, i større grad enn i andre rotteslekter.
Dersom det ikke er mulig å skaffe opplysninger om hvordan det går med slektningene slettes påbudet etter 4 generasjoner.
Jeg ber om at anbefalinger fra oppdretter om å ikke avle på avkom av en rotte på grunn av helse- eller gemyttproblemer i slekten behandles på samme måte som "avlsforbud".
Jeg ber også om at"Avlsforbud" (tvist om eierskap/avlsrettigheter) begrunnet i at eier ikke hadde "rett til" å avle på rotter h*n har kjøpt skal kun opplyses om i første generasjon.
Åsaken er at
1) Svært få arvelige problemer er så arvelige at de forblir et problem etter 4 generasjoner med utavl.
2) Svært få oppdrettere er klar over "avlsforbud" som er mer enn 4 generasjoner gamle, siden stamtavlene ofte stopper etter 4 generasjoner.
3) Det finnes ingen oversikt over hvilke "avlsforbud" som gjelder og hvilke som er trukket tilbake av den som satte forbudet i første omgang
4) Signaleffekten ved å informere om "avlsforbud" til evig tid er at det er bedre å avle på rotter med ukjent bakgrunn enn å bruke godt etterforskede slekter.
5) Ved å insistere på at "avlsforbudene" skal nevnes til evig tid er NTF blitt mer katolsk enn paven. Regelverket kom i stand dels fordi det kunne bli vanskelig å selge unger i Danmark når de hadde et "avlsforbud" på seg. Men i praksis opplyser ikke danskene om de gamle "avlsforbudene" lenger ved kjøp og salg. Det blir meningsløst at vi skal grave fram gamle forbud på rotter som er kjøpt via DTF uten at det ble opplyst om "avlsforbud", for at vi skal kunne opplyse om "avlsforbud" på deres avkom hvis vi skulle annonsere på DTF.
Eksempler på det siste er rottene fra Dorotheas A-kull som nå er avlsaktuelle i Norge, og etterkommere av Gummianka.
6) I dag skiller NTF mellom "avlsforbud" og anbefalinger om å ikke avle på etterkommere av X, hvor anbefalingen kan være mye bedre begrunnet enn et "avlsforbud". Oppdrettere som mener de har rett til å forby avl på rotter de har solgt og etterkommere av rotter de har solgt, setter "avlsforbud". Disse ulovlige "forbudene" skal det altså opplyses om så lenge det avles på etterkommere, uansett hvor mange generasjoner tilbake "forbudet" ble satt.
Oppdrettere som kun kommer med anbefalninger og innskrenker disse til å gjelde rotter de har solgt, lar man bare komme til orde i en generasjon. Med andre ord: NTF behandler meningene til oppdrettere som respekterer kjøperenes rettigheter som mindre verdt enn oppdrettere som operer med ulovlige kontrakter!
7) "Avlsforbud" begrunnet i at noen ikke hadde "rett" til å avle på rottene på grunn av manglende "avlskontrakt" bør man ikke være forpliktet til å opplyse om med mindre man selv har skrevet under på kontrakten. Hvis jeg låner ut en motorsag på ubestemt tid, og finner ut at den som lånte den, har solgt den, og kjøper bruker den til å sage ved, kan jeg prøve å få igjen motorsagen eller verdien av den, men ikke påberope meg rett til veden... Og da er det noen som vitterlig har tatt seg til rette på min eiendom.

wollf
Gammelrotte
Posts: 9096
Joined: 24 Oct 2008, 18:34
Location: Bergen
Contact:

Re: Ønske om endringer i forumreglene

Post by wollf »

skal ta med dette videre i styret nå. beklager om ting tar litt tid, men er mye å prioritere nå etter årsmøtet. Men det kommer et svar og en ordning på saken. Bare vær tålmodig med oss :smile2:

Styret
Sofaspiser
Posts: 180
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Re: Ønske om endringer i forumreglene

Post by Styret »

Styret stiller seg enige i ditt krav om å revurdere om at man skal informere om "avlsforbud" på rotter til evig tid.
Punktene du nevner er godt argumenterte for at vi må gjøre en endring i våre forumsregler.
Vi kan slette dette punktet om avlsforbud eller legge til en tekst om at "avlsforbud" etter 4. generasjon ikke trenger å opplyses om eller at at det da etter 4 generasjoner ikke ansees som relavant lenger.

Problemet med de siste forslagene er at det i utgangspunktet ikke er lov å sette avlsforbud på dyr som er solgt, men det er uansett nyttig informasjon å få med seg om det er et såkallt avlsforbud på en linje, med tanke på de som legger ut info om sine kull i feks det danske forumet.
har du et forslag på hvordan man skal formulere dette tar vi gladelig imot dette. ellers trenger vi nok litt mer tid på å skrive en utfyllende og god lovendring selv.

Matmor
Gammelrotte
Posts: 5485
Joined: 10 Apr 2007, 13:35
Location: Sandefjord

Re: Ønske om endringer i forumreglene

Post by Matmor »

Mitt forslag:
Eksempler på informasjon som skal nevnes under "annet"
Tvister om avlsrettigheter og advarsler
Noen rotter er blitt kjøpt på kontrakter som innskrenker avlsrettighetene på rotta.
Dersom en rotte er brukt i avl i strid med kontrakten skal dette opplyses for det aktuelle kullet, men ikke for videre generasjoner.

Noen oppdrettere gir råd om hvordan rottene kan/bør brukes i avl.
Dersom en oppdretter eller tidligere eier har kommet med en begrunnet advarsel (mulig arvelige sykdommer, gemytt) mot å bruke en egenprodusert rotte videre i avl, skal advarslen gjengis i inntil 4 generasjoner. Ubegrunnede advarsler trenger ikke gjengis.

Opplysningsplikten for råd om å ikke avle kan opphøre før hvis
* den som advarte mot kullet selv trekker advarselen, eller
* forekomsten av nevnte problemer hos etterkommere viser seg å ikke være høyere enn i andre rotter.
Hvis advarslen skal kunne utelates før det er gått 4 generasjoner skal begrunnelsen for at den utelates legges fram først i en separat diskusjonstråd under Avl og genetikk, og annonsen skal lenke til denne tråden.

Post Reply