Saksliste 2015

Post Reply
Styret
Sofaspiser
Posts: 178
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Saksliste 2015

Post by Styret »

Saksliste for Norsk Tamrotteforening sitt årsmøte 2015

Sted:Hos Marlen Wollf
Nordre Toppe 29
5136 Mjølkeråen

Tid og dato: lørdag 14. 02. 2015, kl. 13.00


Tlf om du lurer på veibeskrivelse eller annet: 90 70 73 02Sakene kan stemmes over på årsmøte, eller ved forhånds stemme. Dette gjøres ved å sende en mail til valg@tamrotter.com
Denne mailen er det kun en person som leser og leses ikke av de som stiller til valg. Husk å betale medlemskap for 2015 i god tid før du stemmer og stem på alle verv og sakene. Legg ved navn, evt nick på din stemme, slik at vi vet om du er medlem eller ikke.
Husk at siste frist for å forhåndsstemme er 11.02.15
Fristen settes til 11. februar for å være sikker på at alle stemmer blir talt og at de er styret i hende senest 2 dager før årsmøtet.
Er ikke innbetaling registrert innen denne datoen, vil ikke din stemme bli registrert.


Ting som skal gjennomgås er følgende:

1) Godkjenning av dagsorden og valg av referent, ordstyrer, tellekorps, samt noen til å undertegne referat


2) Referat fra styret
A) Styret gir en oppsummering av styrets arbeid i 2014.
B) Gjennomgang av regnskapet


3) Innkomne saker (se nærmere presentasjon under)
A) Forslag om å gi dispensajon fra regelen om at leder velges for en 2 års periode for Marlen Wollf som stiller til valg som leder for 1 år.
B) Forslag om å åpne Medlemsforum-delen av forumet for alle.
C) Forslag om avvikling av valgkomite
D) Forslag om at medlemmer i styret ikke sitter som moderator i andre grupper på feks Facebook.
E) Forslag om at Ntf bruker egne midler til å sende noen som evt. kan ha oppdretter kurs, treff, messe ol.
F) Forslag om kursing gjennom NTF.

4) Valg

Kandidater:

Se presentasjon av kandidater her: viewtopic.php?f=1&t=16901" onclick="window.open(this.href);return false;

Leder - 1 år: Marlen Wollf
Nestleder - 1 år: Mari Galåen /Troya
Kasserer - 2 år: Ingerid Øksenvad
Sekretær - 1 år: Iwona Osuch/Iwonamo
Styremedlem 1- med nettbutikk - 1 år: Marit Fosen
Styremedlem 2- 1 år : Britt Karin Furulund/BiKa
Vara - 1 år: Anniken H. Haga5) Eventuelt
Nærmere presentasjon av saker:

3 A: Forslag om å gi dispensajon fra regelen om at leder velges for en 2 års periode for Marlen Wollf, som stiller til valg som leder for 1 år, og at ny leder velges ved neste årsmøte 2016.

3 B: Forslag om å åpne Medlemsforum-delen av forumet for alle.
Slik det er pr dags dato kan kun betalende medlemmer skrive på medlemsforum (bildegalleri, sofakroken, ballongdyr og regnbuebroen).

3 C: Forslag om avvikling av valgkomite.
Da ingen har stilt til valgkomite for 2015 og valgkomite har vært lite aktiv stilles det da et forslag om dette er nødvendig å ha. Hvilket alternativ er da ønskelig isteden .

a) Styret jobber for å finne nye kandidater.
b) De styremedlemmene som ikke stiller til neste år jobber for å finne nye kandidater.
c) Styremedlem og vara jobber for å finne nye kandidater.

3 D: Forslag om at medlemmer i styret ikke sitter som moderator i andre grupper på feks facebook.
Det er svært vanskelig å ha ansvar og forventinger om å holde på infomasjon og aktiviteten oppe på flere steder. Derfor er det ønskelig at de som sitter i NTF sitt styre holder seg til dette vervet. Ntf sitt styre bør prioritere å holde aktiviteten oppe på forumet.

3 E: Forslag om at Ntf bruker egne midler til å sende noen som evt kan ha oppdretter kurs, treff, messe ol.
Ofte handler det om privat økonomi som gjør at man ikke er i stand til å delta eller holde kurs, messe, treff ol. Dette handler da om det er en dommer, kursholder ol. som er ønskelig av medlemmene skal komme til en del av landet via Ntf og bidra med noe.

3 F:Forslag om kursing gjennom NTF.
Ntf sin avlsgruppe evt styre lager en mal og en kursagenda som gjør at NTF sine styremedlemmer eller oppdrettere kan holde et kurs hvor man kan gi ut et lite kursbevis på hold av rotter, avl og helse.Til diskusjon:
- Lage en mal over rottetreff, budsjett, arrangement, innkjøp ol som gjør det enklere for nye å arrangere dette.
- Aktivitet på forumet: Det har over tid vært lite aktivitet på forumet, og styret har no lagt ut en tråd på forumet der vi ber om tilbakemelding på kva som skal til for at aktiviteten skal ta seg opp igjen. Vår flinke webmaster har ordnet med en app versjon av forumet noe vi håper vil gjøre det mer fristende for alle å stikke innom forumet. Det er ønskelig at våre medlemmer bidrar mer til aktivitet på forumet, prioriterer NTF sitt forum framfor diverse andre rottegrupper på Facebook o.l. Ntf sitt styre bør også være pådrivere for at forumet skal være stedet for prat, f.eks ved å linke til NTF og bidra til at diskusjoner tas på forumet.

Styret
Sofaspiser
Posts: 178
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Re: Saksliste 2015

Post by Styret »

Det er nå åpent for å kunne stemme både på saker som skal stemmes over på årsmøtet, samt hvem dere ønsker inn i de ulike vervene til det nye styret 2015.

OBS! Det er kun lov til å gi en stemme per sak (Stemmer du på flere alternativ på samme sak, blir stemmen ugyldig) og alle sakene må stemmes på.


Måten du stemmer på er som følger:

Du sender en mail til: valg@tamrotter.com der du skriver:

"Jeg stemmer på følgende kandidater" og så fyller du inn navnet på de kandidatene du ønsker skal velges

Leder -1 år:
Nestleder - 1 år:
Kasserer - 2 år:
Sekretær - 1 år:
Styremedlem1- med nettbutikk - 1 år:
Styremedlem 2- 1 år:
Vara - 1 år:


Deretter skriver du alle sakene og under hvert punkt noterer du:
for dersom du er enig i forslaget og ønsker at det skal bli vedtatt eller
mot dersom du er uenig med forslaget og ikke ønsker at det blir vedtatt.


3 A:

3 B:

3 C:

a)
b)
c)

3 D:

3 E:

3 F:

utmeldt

Re: Saksliste 2015

Post by utmeldt »

Minner alle medlemmer om muligheten til å forhåndsstemme på sakene som skal tas opp på årsmøtet.

Husk at siste frist for å forhåndsstemme er onsdag 11. februar 2015.

Post Reply