Verv til valg ved årsmøtet 2016

Post Reply
utmeldt

Verv til valg ved årsmøtet 2016

Post by utmeldt »

I begynnelsen av 2016 vil det bli holdt nytt årsmøte der det vil være mulig å stille til valg for å kunne sitte i NTF styret 2016 :)

Om du er engasjert, og ønsker å være med å styre NTF er du velkommen til å stille til valg.

Om dette høres interessant ut send en mail til: ntf@tamrotter.com

For å kunne stille til valg må du være over 18 år, samt ha hatt gyldig medlemskap i NTF de siste 6 månedene før årsmøtet blir arrangert, og ha vært aktiv på forumet i samme periode :)

Husk å nevne hva dere ønsker å stille som slik at vi vet hvilke kandidater som stiller til de ulike vervene når dette skal annonseres før årsmøtet.

Det er mulig å søke om dispensasjon om en ikke oppfyller kravene, send en mail til styret med din begrunnelse.


Verv til valg ved årsmøtet 2016


Leder - 1 år (fortsettelse av det 2-årige ledervervet)
Trekker i trådene. Har tegningsrett, disponerer foreningens konto sammen med kasserer.

Nestleder - 1 år
Nestleder trekker i trådene når leder ikke er disponibel.

Webmaster - 2 år
Webmaster er ansvarlig for vedlikehold av NTFs nettsider, samt å være administrator av NTFs forum. Kjennskap til Wordpress og/eller phpbb3 er en fordel, alternativt villighet til å google litt. :)
Det er greit å kunne litt om databaser og å være fortrolig med c-panelet.
Webmasteren har også ansvar for backups av NTFs sider og databaser, og oppdateringer av forum.

Redaktør - 2 år
Ansvar for å lage medlemsbladet Gnag som skal ut 4 ganger i året og samle inn stoff til dette. Du bør ha god kunnskap om data og kunne jobbe med tekst og bilder. Redaktøren må kunne generere Gnag som et pdf-dokument, lagre forsiden som jpg bilde og generere medlemslister i xlsx. (xlsx er filformatet i nyere utgaver av excel f.o.m. 2007.)
JPG- bildet av forsiden og PDF skal sendes til webmaster som legger det ut på nettsiden vår.
Ferdig Gnag som én pdf - med forside inkludert - og medlemsliste i xlsx sendes til trykkeriet.
Oppløsningen må være i minimum 300dpi.
Det er viktig at du har kapasitet til å gjøre denne jobben slik at medlemsbladet kommer ut i tide.
De to siste redaktørene har hatt god hjelp av programmene Indesign og Adobe Pro, men oppgavene kan løses ved hjelp av gratisprogrammer på nett dersom man kan bruke disse.
Redaktør kan utpeke en viseredaktør om det er behov og ønske om det.

Sekretær - 1 år
Ansvar for å svare på mail og sende ut velkomstmailer etter hvert som vi får betalende medlemmer.
Informasjon om dette får du fortløpende fra kasserer. Du må oppdatere medlemslister og sende informasjon om nye medlemmer til Redaktør slik at Redaktør kan sende ut Gnag fortløpende til nye medlemmer. Gnag sendes i retur til sekretær dersom det er noe galt med adressaten.
Sekretær må da finne riktig navn og adresse, sende Gnag på nytt, samt oppdatere medlemslisten med riktig navn og adresse.

Styremedlem m/nettbutikk - 1 år
Du må ta imot bestilling fra medlemmene og sjekke at disse er medlemmer. Så må du sende de informasjon om priser på det de har bestilt, inkl. porto, samt opplyse kontonr dette skal innbetales på og hva de skal merke betalingen med. Sjekker konto om innbetaling er gjort.
Når pengene er mottatt på NTFs konto vil nettbutikkansvarlig sende varen. All betaling skal foregå via bank og ikke kontant.
Du må ha mulighet for å oppbevare et lite lager hjemme hos deg selv.
Lageret skal være tørt og varene skal kunne stå der uten å bli ødelagte.
Du er også ansvarlig for, til en hver tid, å ha oversikt over priser på varene (innkjøps- og utsalgspris) og porto ved de forskjellige forsendelsene.

Styremedlem 2- 1 år
Styremedlem 2 og alle andre i styret:
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.
Vedtatt på årsmøte 2015: styremedlem og vara jobber for å finne nye kandidater til neste styrevalg.


Vara - 1 år
Tre inn ved forfall i styret
Vedtatt på årsmøte 2015: styremedlem og vara jobber for å finne nye kandidater til neste styrevalg.

utmeldt

Re: Verv til valg ved årsmøtet 2016

Post by utmeldt »

Norsk Tamrotteforening (NTF) er en interesseorganisasjon stiftet i 2003, med det mål å fremme kunnskap om tamrotter. NTFs oppgave er er å:
– fungere som samlingspunkt for eiere av tamrotter
– informere allmennheten om alle aspekter ved hold av rotter som kjæledyr
– gi råd om stell av rotter
– fremme et godt og fornuftig avlsarbeid blant oppdrettere av rotter

Er du engasjert, og ønsker å gjøre en jobb for NTF det kommende året?

Send en mail til ntf@tamrotter.com om du er interessert i å stille til valg! :)

utmeldt

Re: Verv til valg ved årsmøtet 2016

Post by utmeldt »

Jeg vet at det finnes veldig mange engasjerte mennesker der ute som er opptatt av rottenes ve og vel.
Er dere interessert i å gjøre en jobb fro NTF det kommende året?
Vi hører veldig gjerne fra dere. :)
Ta kontakt på mail: ntf@tamrotter.com

utmeldt

Re: Verv til valg ved årsmøtet 2016

Post by utmeldt »

Vi mangler kandidater til redaktør vervet, er det noen som kunne tenkt seg dette? :)
Om det virker fullstendig avskrekkende å sitte som redaktør i 2 år, så er det mulig å søke om dispensasjon for kun å sitte i 1 år.

Post Reply