Verv til valg 2019

Post Reply
Vimsy
Alfatryne
Posts: 1369
Joined: 20 Jan 2015, 14:08
Kjønn: Kvinne
Contact:

Verv til valg 2019

Post by Vimsy »

I begynnelsen av 2019 vil det bli holdt nytt årsmøte. Nærmere informasjon om dato, sted, og tidspunkt kommer senere.

Har du saker du ønsker å ta opp vedrørende foreningen send en mail til ntf@tamrotter.com

På årsmøtet vil det også være mulig å stille til valg for å kunne sitte i NTF styret 2019. Høres dette interessant ut send en mail til: ntf@tamrotter.com
Om du er engasjert, og ønsker å være med å styre NTF er du velkommen til å stille til valg.
Husk å nevne hva du ønsker å stille som slik at vi vet hvilke kandidater som stiller til de ulike vervene når dette skal annonseres før årsmøtet. Det er mulig å søke om dispensasjon om du ikke oppfyller kravene, send en mail til styret med din begrunnelse.
For å kunne stille til valg må du være over 18 år, samt ha ha gyldig medlemskap i NTF. Du må være aktiv i rottemiljøet og ha interesse for utvikling av kunnskap om rottehold. Du må være innstilt på følge med på «styre-delen» av forumet, samt prøve å holde aktiviteten oppe på forumet ellers og på NTF sin facebook side/gruppe

Verv til valg 2019

Leder - 2 år
Trekker i trådene. Har tegningsrett, disponerer foreningens konto sammen med kasserer. Ansvar for å følge opp foreningens økonomi, saker som er vedtatt på årsmøte samt foreningens framtidspaner. Ansvar for å kalle inn til årsmøte. Ansvar for å lære opp nye styremedlemmer. Ansvar for å kalle inn til styremøter, og informere medlemmer om styrets arbeid.
Samarbeider tett med nestleder, og delegerer oppgaver etter behov.
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Nestleder - 1 år
Nestleder trekker i trådene når leder ikke er disponibel. Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Kasserer - 2 år
Fører regnskap, sender beskjeder om innbetalinger til sekretær (for medlemsskap) osv
Ansvar for årsregnskap, og budsjettforslag som legges frem på årsmøtet.

Redaktør - 1 år ( fortsettelse av 2 årig verv)
Ansvar for å oppdatere sosiale medier, lage artikler til nettsiden evt samle inn stoff til dette. Du bør ha god kunnskap om data og kunne jobbe med tekst og bilder. Redaktøren må kunne generere artiklene som et pdf-dokument.
JPG- bilder og PDF skal sendes til webmaster som legger det ut på nettsiden vår.
Oppløsningen må være i minimum 300dpi.
De siste redaktørene har hatt god hjelp av programmene Indesign og Adobe Pro, men oppgavene kan løses ved hjelp av gratisprogrammer på nett dersom man kan bruke disse.
Redaktør kan utpeke en viseredaktør om det er behov og ønske om det.
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Sekretær - 1 år
Ansvar for å svare på mail og sende ut velkomstmailer etter hvert som vi får betalende medlemmer.
Informasjon om dette får du fortløpende fra kasserer. Oppdatere medlemslister med navn, forumnick, og adresse. Sørge for at nye medlemmer får tilgang til medlemsforumet ved å gi beskjed til webmaster.
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Styremedlem m/nettbutikk - 1 år
Du må ta imot bestilling fra medlemmene og sjekke at disse er medlemmer. Så må du sende de informasjon om priser på det de har bestilt, inkl. porto, samt opplyse kontonr dette skal innbetales på og hva de skal merke betalingen med. Sjekker konto om innbetaling er gjort.
Når pengene er mottatt på NTFs konto vil nettbutikkansvarlig sende varen. All betaling skal foregå via bank og ikke kontant.
Du må ha mulighet for å oppbevare et lite lager hjemme hos deg selv.
Lageret skal være tørt og varene skal kunne stå der uten å bli ødelagte.
Du er også ansvarlig for, til en hver tid, å ha oversikt over priser på varene (innkjøps- og utsalgspris) og porto ved de forskjellige forsendelsene.
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Styremedlem 2- 1 år
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.
Ansvar for å finne kandidater til neste styrevalg.
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig.

Vara - 1 år
Tre inn ved forfall i styret. Ansvar for å finne kandidater til neste styrevalg.
Du må være aktiv på styreforumet og ta på deg forefallende oppgaver etter hvert som det er nødvendig

Sent fra min SM-J510FN via Tapatalk
---- Ceecii Rotteri ---- Besøk gjerne vår FB-side https://www.facebook.com/CeeciiRattery/

Hardy Rats
Hamstrer mat
Posts: 386
Joined: 09 Sep 2014, 16:56

Re: Verv til valg 2019

Post by Hardy Rats »

Jeg stiller til gjenvalg som styremedlem med nettbutikk :)
~Marcy, Muffins, Moon, Mira, Magic, Aero, Bubbles, Bulma, Chelsea, Mim, Delta~

Vimsy
Alfatryne
Posts: 1369
Joined: 20 Jan 2015, 14:08
Kjønn: Kvinne
Contact:

Re: RE: Re: Verv til valg 2019

Post by Vimsy »

Hardy Rats wrote:Jeg stiller til gjenvalg som styremedlem med nettbutikk :)
Skriv gjerne om dette i presentasjonstrådenImage

http://tamrotter.com/forum/viewtopic.php?t=18202

Sent fra min SM-J510FN via Tapatalk
---- Ceecii Rotteri ---- Besøk gjerne vår FB-side https://www.facebook.com/CeeciiRattery/

Post Reply