Presentasjon av kandidater til valg for NTF-styret 2020

Post Reply
Annoli
Leder
Posts: 148
Joined: 10 Jan 2017, 22:36
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen

Presentasjon av kandidater til valg for NTF-styret 2020

Post by Annoli »

~ Presentasjon av kandidater til valg for NTF-styret 2020 ~

Velkommen til å stille til valg!

Her i denne tråden kan du presentere deg selv, og vi får alle en god oversikt over kandidatene som stiller.
Har du saker du ønsker skal tas opp på årsmøtet sender du disse på mail til oss; ntf@tamrotter.com

Fortell om deg selv og hvorfor du ønsker å bli valgt - har du noe spesielt du brenner for? Fortell!

Verv til valg for 2020 er følgende:
- Leder - 1 år (fortsettelse av 2 årig verv)
- Nestleder - 1 år
- Kasserer - 1 år (fortsettelse av 2 årig verv) Event. styremedlem 1
- Styremedlem 2
- Styremedlem 3

- Varaer - 1 år

Utdrag fra sakslisten, hvor dette skal stemmes over:
Det har over lengre tid vært vanskelig å få medlemmer til å stille til spesifikke verv. Styret har derfor sett på sammensetningen av styremedlemmer og ansvarsområder ut i fra endringene innad i foreningen.
Vårt forslag er som følger (vi tenker at ansvarsområdene eventuelt kan diskuteres og delegeres/navngis annerledes ved satt styre):
Leder: Hovedansvar for at foreningen følger vedtektene, ansvar for personalopplysninger (at disse oppbevares i henhold til GDPR) og kommunikasjon med ulike instanser. Ansvar for å delegere oppgaver etter behov.
Nestleder: Fungerer som styremedlem og hjelper leder med oppgaver som blir delegert.
Ansvar for å ha oversikt over årshjulet.
Styremedlem 1 (Kasserer): Ansvar for regnskap og budsjett og å holde seg oppdatert på lover og regler som befatter frivillige organisasjoner.
Styremedlem 2 (Webmaster): Ansvar for websiden m/forum og at denne oppdateres jevnlig.
Ansvar for at innlogging og skjema er trygge i henhold til GDPR.
Styremedlem 3 (Medieansvarlig): Ansvar for sosiale medier og rottekalenderen.
Vara: Varaer må være bevisst sitt ansvar for å kunne overta oppgavene til andre i styret om det er fravær og evnt. engasjere seg i saker.
Styremedlemmer kan delegere oppgaver og be om hjelp i sine ansvarsområder dersom det er nødvendig. F.eks ved organisering av rottetreff, utarbeidelse av kalender osv.
Alle har ansvar for å holde seg oppdatert på nyheter som angår rotter og rottehold, og kunne skrive relevante innlegg, infoskriv og artikler.
Ann Mari S. Selje

"It's nice to be important, but it's more important to be nice".

Annoli
Leder
Posts: 148
Joined: 10 Jan 2017, 22:36
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen

Re: Presentasjon av kandidater til valg for NTF-styret 2020

Post by Annoli »

Mitt namn er Ann Mari og har vore sekretær i foreininga sidan 2017. Eg er 36 år og har hatt rotter sidan 2002.
Sjølv om eg har erfaring med rotter lærer eg nye ting heile tida og ein vert aldri "ferdig utlært".
Dyr generelt står høgt hjå meg.

Eg likar meg godt i foreininga og dei oppgåvene eg har. Eg ser på foreininga som særs viktig for rottene våre.
I år vel eg å stille til val som leiar. Eg trur eg kan gjera denne jobben bra. Eg er opptatt av at rottene står i fokus, og deira ve og vel.

Er utdanna førskulelærar, med ein del tillegg bl.a dialog, og har dei siste 10 åra arbeida som pedagogisk leiar i barnehage. Det betyr at eg har erfaring frå ledelse og har verkty som gjer meg rusta til å arbeida både aleina og i lag med andre.
Både på jobb og i foreininga er eg opptatt av at vi er ei einhet, eit lag, som arbeidar mot same mål.

Uansett om eg vert vald til leiar eller ikkje ynskjer eg å fortsette i foreininga og arbeida for rottene.
Ann Mari S. Selje

"It's nice to be important, but it's more important to be nice".

amafev
varamedlem
Posts: 48
Joined: 30 Nov 2017, 21:38

Re: Presentasjon av kandidater til valg for NTF-styret 2020

Post by amafev »

Hei!
Jeg heter Amalie, og stiller som styremedlem 3(medieansvarlig).
Har hatt rotter i kun 2,5 år, men har helt forelsket meg i disse dyrene.

Jeg har nå sittet som vara i styret ett år, og trives med det. Jeg har vært med på mye kjekt, som feks Dyr for Alle. Syns generelt det er kjekt å være med i styret, da jeg føler at vi har et fint samarbeid og felleskap.

Jobber også i dyrebutikk, og syns det er godt å kunne dele kunnskapen videre til folk gjerne ikke oppsøker oss med en gang, men gjerne gjør det etter jeg har snakket med dem.

I forhold til hvilken erfaring jeg har med media, så har jeg vært mye i avisen når jeg var yngre(humble brag), og hjelper med å svare spm på jobb gjennom fb og ig, og har som alle andre unge voksne en god del sosiale medier.

Sent fra min G8441 via Tapatalk

Connie
varamedlem
Posts: 66
Joined: 20 Mar 2014, 18:32

Re: Presentasjon av kandidater til valg for NTF-styret 2020

Post by Connie »

Hei, jeg heter Connie, er 36 år og ønsker å stille som vara.
Jeg har hatt rotter siden 2013, forutenom ei jeg hadde da jeg var tenåring.
Jeg driver mest med omplassering og rescues og brenner sterkt for at rottene i dagens samfunn skal få en mye høyere status og bedre helse!

Jeg føler jeg lærer noe nytt om disse fantastiske dyrene hver eneste dag, og det håper jeg at jeg kan være med på å bidra med slik at andre også kan lære.
Jeg har tidligere vært frivillig i Dyrebeskyttelsen Norge i mange år og er født og oppvokst med dyr.
Pr nå er jeg ikke tilknyttet noen forening, men hjelper til der jeg kan med ulike ting, når jeg får spørsmål om dette, da jeg er veldig engasjert i dyrevelferd.

Hos meg står alltid dyrene i fokus generelt og jeg brenner nok litt ekstra sterkt for våre rotter.
Jeg har fått beskjed tidligere om at jeg fungerer godt i team, samt at jeg kan jobbe litt på egenhånd.
Jeg har ikke all verdens kunnskap på alt, men elsker å lære nye ting.

Sent fra min RNE-L21 via Tapatalk

Katrine H.R.
Pinky
Posts: 26
Joined: 14 Apr 2015, 10:26
Kjønn: Kvinne
Location: Oslo

Re: Presentasjon av kandidater til valg for NTF-styret 2020

Post by Katrine H.R. »

Hei.
Jeg heter Katrine og har vært kasserer det siste året for NTF. Det har vært et spennende år på mange måter. Har vært med på salg av varelageret til nettbutikken, gjennomgått økonomien til NTF sammen med regnskapsfører og ellers hatt oversikt over kontoen og ført regnskap.

I utgangspunktet er kasserer et 2 årig verv, men jeg har dessverre ikke mulighet til å fortsette som fullverdig styremedlem. Jeg stiller derfor som vara i denne omgangen. Jeg hjelper gjerne ny kasserer i gang og er behjelpelig med å holde styr på regnskapet i året som kommer.
Og som alltid er det nok av artige ting som skjer i NTF som jeg gjerne vil kunne bidra til.
Sent from my iPhone using Tapatalk

Post Reply