Forumregler

Her får du svar på det meste om forumets funksjoner. Informasjon om forumet og forandringer kommer også hit.
Locked

Styret
Omegarotte
Posts: 126
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Re: Forumregler

Post by Styret »

 • 1. Til orientering:

  Dette er Norsk Tamrotteforening sitt diskusjonsforum for rotteinteresserte. Vi ønsker at forumet skal være et sted hvor man kan få svar på spørsmål ang. rotter og rottehold, enten man velger å bli medlem av foreningen eller å bare benytte forumet. Medlemskap i NTF er altså ikke en forutsetning for å kunne benytte forumet og man blir ikke automatisk medlem av foreningen ved å registrere seg som bruker. Medlemmer av NTF har to delfora, "Medlemmenes Oppslagstavle" og "Bildegalleri", hvor ikkemedlemmer ikke har skrivetilgang.
  Off topic-snakk er kun tillatt på "Medlemmenes Oppslagstavle", her kan medlemmene også presentere seg.

  Ved spørsmål ang. medlemskap i NTF o.l., vennligst ta kontakt med styret i NTF på ntf@tamrotter.com. Da vil vi ta oss av spørsmålene dine så hurtig som mulig. Eventuelt kan du legge ut spørsmålet ditt på "Tilbakemeldinger til styret".

Styret
Omegarotte
Posts: 126
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Re: Forumregler

Post by Styret »

 • 2. Forumregler

  NTFs diskusjonsforum er et åpent forum for alle rotteinteresserte, både NTF-medlemmer og ikke-medlemmer. Du må registrere deg som bruker av forumet for å kunne skrive innlegg, men alle kan lese det som blir skrevet. Det er gratis å registrere seg som bruker, og du blir ikke automatisk medlem av NTF.

  Forumet drives av NTFs styre, men siden dette er et åpent forum kan ikke styret i NTF stå til ansvar for alt som blir sagt og gjort av brukerne på vårt forum. Er det noe du som forumbruker reagerer på, kan du sende en av oss i styret en privat melding (PM) eller sende en mail til NTF på denne adressen: ntf@tamrotter.com

  Vi oppfordrer alle til å tenke på at et forum som NTF sitt har mange brukere og at ikke alle sitter inne med de samme erfaringene eller meningene. Likevel skal vi kunne fungere sammen og bruke folkeskikk. Vi slår hardt ned mot personangrep på vårt forum. Ved å ha et moderatorstyrt forum håper vi å gjøre NTFs forum til et hyggelig møtested for rotteeiere i alle aldre.

  Velkommen som bruker av forumet!

  Under følger forumets regler:

  Du må registrere deg som bruker for å skrive innlegg på forumet, men ikke for å lese innlegg.

  Du kan kun ha ett brukernavn. Har det oppstått problemer med den gamle profilen og du trenger en ny, ta kontakt med administrator. Det samme gjelder hvis du ønsker å endre brukernavn.

  Det ikke er tillatt å "låne" ut profilen sin til andre. Profilen skal kun brukes av den som har opprettet den. Dette er særdeles viktig når det gjelder medlemmer i styret. Oppdages noe slikt vil vedkommende kunne bli ekskludert fra styret.
  Vanlige regler gjelder for andre medlemmer av forumet.

  NTF oppfordrer alle til å være høflige, vise god folkeskikk, og opptre lignende som dere ville gjort i diskusjoner ansikt til ansikt.

  Avsporinger i debatter er ok, så lenge det ikke fører til at det opprinnelige spørsmålet ikke blir debattert. Moderator/administrator kan i slike tilfeller gå inn og forsøke å få tråden på rett spor, eller dele diskusjonen.

  Tråder som passer bedre i et annet forum, flyttes. Dette fordi brukeren da har større sjanse til å få svar. Det vil bli gitt beskjed om flyttinger.

  Rasistiske, nazistiske o.l. utsagn, eller innlegg med en undertone av disse "ismene" er ikke tillatt på NTFs forum. Du kan heller ikke bruke forumet for å drive ensidig meningspåvirkning, for eksempel gjennom konsekvent å sverte en folkegruppe, religion, livssyn, legning eller rase. Pornografiske eller lovstridige innlegg tillates ikke.

  Det er ikke tillatt å skrive på krenkende, nedsettende eller injurierende vis, om noe individ, kjent eller ukjent. Det er heller ikke tillatt å spre rykter eller bevisst oppgi feilaktig informasjon gjennom vårt forum.

  Det er ikke tillatt å annonsere eller reklamere på vårt forum, hverken for produkter eller tjenester. Unntatt fra reglene er kjøp, salg og omplassering av rotter, samt kjøp og salg av rotterelaterte artikler. Salg av artikler skal ikke konkurrere med NTFs nettbutikk. Alle annonser skal plasseres under forumdelen "Kjøp og salg / omplassering"

  NTF forbeholder seg retten til å slette/endre innlegg vi vurderer at bryter med reglene. Dette forbeholdet skal ikke oppfattes som at NTF har godkjent alle meldinger som ikke har blitt slettet. Dersom du ser et innlegg du mener bør slettes, ta kontakt med oss. Begrunnelsen for sletting eller endring vil alltid bli opplyst til forfatteren av innlegget. Unntak fra regelen gjelder duplikatinnlegg/dobbeltposter, som vil bli slettet uten varsel.

  Brudd på reglene
  Første gang man bryter en av forumets regler får man en skriftlig advarsel på e-post fra NTF med en forklaring på hva man har gjort feil. Andre gang blir man utstengt en uke, for å så være velkommen tilbake på samme vilkår som alle andre. Skulle man starte opp igjen etter en utstengelse med den samme tonen som da man ble utstengt, så ender det med to nye ukers utestegning. Hvis det trengs en tredje utestegning, som vi håper ingen vil trenge, blir det utestegning på ubestemt tid. Utstengning vil alltid bli begrunnet.

  Krangling med NTFs moderatorer etter å ha mottatt en advarsel, vil medføre konsekvenser. Unntak gjelder hvis moderatoren helt klart har gjort en feil, slik det vurderes av NTFs styre.

  Omgåing av midlertidig utestengelse, ved å registrere seg på nytt el., vil kunne medføre permanent utestengelse. Permanent utestengelse er siste utvei og hvert tilfelle vil behandles grundig før iverksettelse.

Styret
Omegarotte
Posts: 126
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Re: Forumregler

Post by Styret »

3. Kjøp/Salg og omplassering på NTF
 • Generelt

  Alle annonser skal legges ut på denne forumdelen ("Kjøp og salg/omplassering"). Feilplasserte annonser vil bli flyttet. Salgstråder for kull skal ligge under delforumet "Salgstråder kull" som ligger under delforumet "Rottekull", les egne regler for annonsering av kull her.

  Kun annonser som gjelder rotter og rotterelatert utstyr legges ut på NTFs forum. Annonser som gjelder andre dyr enn rotter vil bli slettet.

  Linke til andre nettsider eller forum i annonsen

  Det er ikke tillatt å legge ut tråder med link til en annonse på et annet forum, med mindre trådstarter har tilknytning til annonsen (d.v.s. har lagt ut den originale annonsen selv eller kjenner annonsøren). Årsaken er at NTF ikke kan gå god for innholdet i slike annonser og ikke ønsker å reklamere for annonser som kan bryte med våre retningslinjer for kjøp/ salg og omplassering. NTF sine moderatorer forbeholder seg retten til å fjerne slike linker dersom innholdet viser seg å bryte med våre retningslinjer, selv om annonsøren selv har lagt ut linken.

  Rotter som dyrefór, antydninger til avlivning og import.

  Kjøp og salg av rotter som dyrefór aksepteres ikke.

  Det er ikke tillatt verken å true eller antyde at rotten(e) vil bli avlivet dersom ingen nye eiere melder seg. Det er heller ikke tillatt å be andre om å betale eiers utgifter til veterinærbehandling.

  Annonser som bryter med norsk lov om innførsel av levende dyr, vil bli slettet av NTFs moderatorer. Se forøvrig prioriterte tråder om import av dyr fra utlandet på NTFs forum.

  Leveringsklare kull og omplassering

  Ved annonsering av leveringsklare kull, må oppdretteren fylle ut skjema med informasjon om kullet, skjema finnes her. Det er ikke tillatt å formidle salg av dyr fra besetninger som er i karantene på grunn av sykdom mens de aktuelle dyrene har befunnet seg hos oppdretter/eier.

  Ved salg/omplassering: Eieren er ikke pliktig å oppgi hvorfor rotten(e) må skifte hjem, men oppfordres til å opplyse om dette dersom det kan være av betydning for fremtidige eiere (som ved aggresjon).

  Annonser og innlegg som bryter med disse retningslinjene, vil bli slettet av NTFs moderatorer.

  Annonsører og brukere av forumet har selv ansvaret for å sette seg inn i retningslinjene.

Styret
Omegarotte
Posts: 126
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Re: Forumregler

Post by Styret »

 • 4. Regler for rottekulldelen av forumet

  Kommende kull er et forum med låste tråder slik at det er lett holde oversikt. Her vil man poste informasjon om hunnen og hannen til kullet, samt oppdateringer under svangerskapet, vektøkning ol. Når kullet er født vil det kun bli opplyst hvor mange unger som (levende/døde) ble født og så vil resten av oppdateringene taes i "Fødte kull".

  Salgstråder kull; Her vil det bare ligge informasjon om dyr som faktisk er til salgs. Man skal derfor ikke legge ut hele kullet, men informasjon om de ungene som er til salgs evt link til kulltråd. Dette har vi gjort fordi det med de gamle reglene kunne oppstå konflikter da hele kull var reservert og allikevel måtte ligge under denne delen frem til kullet var 5 uker.

  Fødte kull; Her kan man starte sin egen kulltråd fra den dagen kullet er født. Trådene her skal være åpne, men skal ikke inneholde kjøp/salg og salgspushing av unger. Her forventes det at man legger ut bilder av kullet (1/2/3/4 og 5 ukers bilder), og dersom noe skulle skje med foreldrene/kullet i løpet av denne tiden. Oppdateringer forventes gjort til ungene er minimum 5 uker gamle og hver 6mnd resten av livet.

  Det er lov til å poste bilder av kull i sin egen bildetråd på bildegalleriet, men fremdeles ingen salg/kjøp.

  Off-topic, være seg nabosladder eller kanintråder og skilpaddebilder, skal postes i sofakroken.

Styret
Omegarotte
Posts: 126
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Re: Forumregler

Post by Styret »

 • 5. Regler for annonsering av kull

  Det er kun annonsør og styret/moderator som har lov til å skrive innlegg i dette forumet.
  Les reglene nøye før du annonserer på forumet. Annonser hvor skjemaet ikke brukes vil bli slettet av moderator/kullansvarlig.

  Hvis du er i tvil om hvordan skjemaet fylles ut, f.eks. (forventninger til) farger og tegninger, kan du spørre styret eller stille spørsmål på forumet.
  All informasjon som ikke er merket ”frivillig” skal oppgis så langt det er mulig.

  Skjemaet vil så bli låst av moderator/kullansvarlig. Det forventes at annonsør oppdaterer jevnlig med relevant informasjon som f.eks. vektøkning under svangerskapet, antall fødte rotter (levende og døde) og evt komplikasjoner under svangerskapet. For å legge inn ny informasjon må annonsør sende denne til moderator/kullansvarlig, som vil legge denne ut i kulltråden.
  Dersom forumets lesere har spørsmål eller tilleggsinformasjon som burde vært offentliggjort om kullet, tas dette på PM/mail med annonsør. Dersom annonsør ikke svarer innen rimelig tid kontaktes styret/moderator.

  Alt kjøp og salg av kullet skal foregå privat mellom annonsør og kjøpere, enten via PM, mail eller annen komunikasjon. Dette skal ikke foregå på åpent forum.
  Det er ikke tillatt å annonsere for kull i andre tråder som f.eks. genetikk og avl, medlemmenes oppslagstavle.... Dersom dette gjøres vil innleggene bli slettet. Det er tillatt å legge ut bilder av kullet under billedgalleri, men ingen kjøp og salg skal forekomme i disse trådene. Moderator/kullansvarlig vil slette slike innlegg dersom disse skrives.


  For å annonsere et planlagt kull på NTF må følgende skjema fylles ut:

  Dato for sammensetting av rotter:

  Hunnrotta:
  Navn: (inkl. oppdretternavn hvis aktuelt)
  Variant fenotype: (Farge, tegning, ører, pels )
  Variant genotype:
  Fødselsdato :
  Eier: (Nick/navn og eventuellt avlernavn)
  Opprinnelse: (dyrebutikk, egenprodusert, annen avler, omplassert)
  Er rotten importert? J/N
  Hvis ja, dokumentasjon: (legg ved link til eller bilde av scannede eller fotograferte dokumenter, importtillatelse, helseattest o.l)
  Hvor lenge rotta har vært hos eier:
  Sykdom:
  Vekt ved parring:
  Temperament: (mot mennesker inkl. barn og fremmede, mot rotteunger og mot fremmede voksne rotter)
  Stamtavle: (j/n) eventuell link
  Tidligere kull:
  Avvik fra NTF's avlsveiledning:

  Karantenespørsmål:
  Sist kontakt med nye eller andres rotter:
  Sist behandlet med lus/midd midler og hvilke:
  Er det inntaks- og besøksstopp for andre rotter i samme hus som rottemoren under parring, graviditet og fram til salg av ungene? J/N

  Hvis kullansvarlig ikke er den samme som eier, kan eier kontaktes av kunde: j/n
  Pris:
  Annet: (f.eks. mer info på hjemmeside, kontaktadresse til tidligere eier, opplysninger om linjer, såkalt "avlsforbud")

  Hannrotta:
  Navn: (inkl. oppdretternavn hvis aktuelt)
  Variant fenotype: (Farge, tegning, ører, pels )
  Variant genotype:
  Fødselsdato :
  Eier: (Nick/navn og eventuellt avlernavn)
  Opprinnelse: (dyrebutikk, egenprodusert, annen avler, omplassert)
  Er rotten importert? J/N
  Hvis ja, dokumentasjon: (legg ved link til eller bilde av scannede eller fotograferte dokumenter, importtillatelse, helseattest o.l)
  Hvor lenge rotta har vært hos eier:
  Sykdom:
  Vekt ved parring:
  Temperament: (mot mennesker inkl. barn og fremmede, mot rotteunger og mot fremmede voksne rotter)
  Stamtavle: (j/n) eventuell link
  Tidligere kull:
  Avvik fra NTF's avlsveiledning:

  Karantenespørsmål:
  Sist kontakt med nye eller andres rotter:
  Sist behandlet med lus/midd midler og hvilke:

  Hvis kullansvarlig ikke er den samme som eier, kan eier kontaktes av kunde: j/n
  Pris:
  Annet: (f.eks. mer info på hjemmeside, kontaktadresse til tidligere eier, opplysninger om linjer, såkalt "avlsforbud")

  Forventinger til
  Farge:
  Tegning:
  Ører:
  pels:
  Annet:

  Begrunnelse for parring:


  Når kullet er født skal dette skjemaet fylles ut:
  Født dato:
  Antall:
  Dødfødte:
  Antall levende etter 3 uker (avvenning):
  Antall hunner:
  Antall hanner:
  Varianter:
  Eventuelle helseproblemer/misdannelser hos ungene og foreldre:
  Frivillig: Link til side med bilder eller link til bilder på medlemmenes oppslagstavle.
  Frivillig: Eventuelt vektoppdateringer.
  Frivillig: Eventeuelt opplysninger om farger, tegninger, øyne, ører.

Styret
Omegarotte
Posts: 126
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Re: Forumregler

Post by Styret »

 • 6. Regler for fødte kull:

  Når et rottekull er født kan du starte en egen tråd med Kullnavn/tema som overskrift.
  Vi vil kun ha en tråd pr kull. Her kan eier og andre intresserte skrive og oppdatere, helt fra fødsel til alderdom. Her forventes det at man legger ut bilder av kullet (1/2/3/4 og 5 ukers bilder), og dersom noe skulle skje med foreldrene/kullet i løpet av denne tiden. Oppdateringer forventes gjort til ungene er minimum 5 uker gamle og minst hver 6mnd resten av livet.

Styret
Omegarotte
Posts: 126
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Re: Forumregler

Post by Styret »

 • 7. Regler for kalenderkonkurransen

  * Man kan kun stemme på ett bilde

  * Man kan kun stemme en gang pr mnd

  * Når konkurransen kjøres for to måneder av gangen, kan man fortsatt bare stemme på ett bilde, men de to bildene med fleste stemmer blir brukt (altså 1. og 2.-plassen). Slik unngår vi forvirringer og at folk må minnes på å stemme på to...

  * Tekniske krav til bildet: Minimum 1200x1600 pixler (men gjerne større!) og landskapsformat. Kalenderansvarlig er enerådende på om kvaliteten (fokus mm.) er god nok.

  * Om man skriver fullt navn og adresse i stemmemailen er man med på trekning av en gratis kalender på slutten av året.

  * Det er lov å stemme på sitt eget bilde og bilder av sine egne rotter, men det er ikke lov å "fiske" stemmer.

  * Kun ett bilde pr. rotte/eier/fotograf pr mnd. Har bilde av en rotte/eier/fotograf vunnet to ganger innenfor samme kalender, kan vedkommende rotte/eier/fotograf ikke delta med flere bilder før til neste kalender

Styret
Omegarotte
Posts: 126
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Re: Forumregler

Post by Styret »

Retningslinjer for bilder

- Bilda som vert lagt ut her på forumet skal ikkje vere meir enn 640 pikslar i breidda og 480 pikslar i høgda.
Større bileter må leggast ut som lenkjer.
Du kan sjekke størrelsen på bildet ved å høgreklikke og gå på Egenskaper (eller Properties), der står størrelsen.
- Kun rotterelaterte bilder kan leggast ut.
Bilder som ikkje har noko med rotter å gjere vil bli sletta.Å sette inn bilder

Legge ved bilder ved bruk av [img]-kodar.
- Last opp bildet til ei egna sida. Dette kan enten vere di eiga personlege heimeside, eller ei side spesialisert for bildeopplasting, som til dømes photobucket, flickr, deviantart eller andre.
- Skriv innlegget ditt. Når du vil legge inn bildet trykker du på [img]-knappen over tekstruta, markøren vil no stå og blinke mellom dei to kodane du då får opp, lim inn URLen til bildet ditt her. Flytt markøren til etter koden for å fortsette å skrive eller for å legge inn fleire bilder.
Døme på korleis koden vil sjå ut:

Code: Select all

[img]http://adresse/til/dittbilde.jpg[/img]
Bildet må vere i .jpg eller .gif format.


Å laste opp bilder

Bruke Last opp
NTF-medlemmer kan laste opp bilder direkte frå si datamaskin.
Under tekstboksen, når du skal skrive eit innlegg, trykk på "Bla gjennom". Velg fila du ønsker å laste opp, og trykk deretter "Legg til". Etter at fila er lasta opp, får du eit nytt valg under tekstboksen. Plasser markøren i tekstboksen der du vil at biletet skal kome, velg kva bilde du vil legge inn fra det nye valgområdet, og trykk "Plasser i innlegg".
Hugs at NTF har begrensa med serverplass, og sjølv om me har opna for å laste opp filer set me stor pris på det om medlemmer nyttar tredjepartssider for å laste opp sine bilder.
Bildene kan maks vere 1MB store.

Du kan med fordel bruke Preview/Forhåndsvis for å sjå igjennom posten din før du legger den ut.

Hugs at det berre er Bildegalleriet det er tillatt å poste "vise-fram" bilder i, billedbruk i andre delforum må vere for t.d. spørsmål om farger/avtegn eller for å vise sjukdom.


Profilbilde/Avatar

Merk at profilbildet ikkje kan vere større enn 120x120 pikslar, maksimum 6kb og ikkje mindre enn 20x20 pikslar. Bildet må vere i .jpg eller .gif format.

Når du har det bildet du vil ha, i korrekt størrelse og klipt til slik du vil ha det, last det opp på nettet. Du kan til dømes bruke di eiga heimeside,photobucket, flickr eller ei anna side som tilbyr opplasting av bilder.

Gå til brukerkontrollpanelet ditt, link er øverst til venstre på forumet.
Trykk deg inn på Profil -> Profilbilde
Skriv/Lim inn adressa(url) til biletet ditt i feltet etter der det står: Skriv inn URL-en til bildet du ønsker å benytte som avatar.

Det er mulig å forandre på størrelse av bildet i feltet Avatardimensjoner, husk at det ikkje må bli for stort.

For store profilbilder vil bli sletta/endra uten varsel.Signatur


I signaturen kan du ha opp til fem linker, maks 6 smilefjes og maks 255 tegn.

NTF tillet ikkje bilder eller flash i signaturen. Bilder/flash i signaturen vil bli sletta uten varsel.

Locked