Diskusjon Sak 11 2013

Post Reply
Matmor
Gammelrotte
Posts: 5212
Joined: 10 Apr 2007, 13:35
Location: Sandefjord

Diskusjon Sak 11 2013

Post by Matmor »

Sak 11.
Rottetreff:
Dette er veldig viktig for NTF og det er slik NTF blir kjent for mange, dette bør absolutt gjøres to ganger
i året, en på østlandet og en på vestlandet slik vi har gjort i 2012.
Vi bør prøve å engasjere flere til å bidra til rottefesten slik at det ikke bare blir styres av noen få personer.
Forslag:
A) bør vi engasjere flere til å bidra og hjelpe til med rottetreffene?
B) bør det fortsette å være i vest og i øst?
Dette er en høringssak om hva medlemmene mener, ikke en sak som forplikter styret - fordi, som Larm skrev, man kan ikke bestemme på generalforsamlinge at medlemmene skal bli mer aktive.

Men jeg stusser over "slik at det ikke bare styres av noen få personer." Jeg lurer på om det er ment "slik at det ikke bare faller på noen få personer?" "Styres av noen få personer" oppfatter jeg som om det ikke er mulig å komme til med synspunkter på hvordan festen skal arangeres, og det er ikke mitt inntrykk av rottefsten.

Når det gjelder spørsmålet om det bør være både i øst og vest synes jeg begge rottefestene har vært godt nok besøkt til å forsvare det, men jeg synes ikke det er riktig å pålegge styret arbeidet med å arrangere to fester fest hvis det viser seg at de ikke får nok frivillig hjelp... Dessuten tror jeg at det må være minst to stykker fra styret som forplikter seg til å stå som hovedansvarlige for en rottefest, og som er nogenlunde lokale. Det ville være urimelig å forlange at Renya (Bergens-området) skulle reise til Oslo eller Trondheim for å arrangere fest der. Og hvis ikke de lokale styremedlemmene kan hjelpe til med å arrangerer den ønskede festen, synes jeg det er greit at det blir holdt bare én fest. Et annet år er det kanskje en større gjeng med medlemmer i Kristiansand enn i Bergen, hvem vet. Da er det kanskje greit å kunne holde en fest i Kristiansand i steden for vestlandet.

En eller annen form for rottefest forventer medlemmene i løpet av året - og det står dessuten listet opp under medlemsfordelene.

Post Reply