Hvordan håndtere et mulig SDA-utbrudd i din besetning

Sykdommer og parasitter

Moderator: Moderatorer

Locked
Styret
Sofaspiser
Posts: 178
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Hvordan håndtere et mulig SDA-utbrudd i din besetning

Post by Styret »

Det har kommet frem opplysninger på forumet som tyder på at rotter i Norge kan ha blitt rammet av SDA-viruset. Styret ser derfor at det er behov for å komme med noen generelle anbefalinger for hvordan man håndterer mistanke om SDA-utbrudd.

HUSK! Det er bedre å reagere en gang for mye enn en gang for lite, så ta hver eneste mistanke alvorlig!

1. Kontakt dyrlege øyeblikkelig og informer om utbruddet. Dersom du trenger medisinering på grunn av sekundære infeksjoner, husk å ta med dokumentasjon på hvilke symptomer som er typiske for SDA; dette er ikke en sykdom de fleste dyrleger vil være kjent med. Det er også ekstremt viktig at du varsler dyrlegen om at du vil ta med deg smittefarlige dyr til klinikken, slik at denne kan foreta nødvendig smittebegrensning.
2. Hold rottene dine isolert fra andre rotter fra og med mistanken om SDA-smitte oppstår og til det har gått minst 8 uker etter at:
- alle symptomer på sykdom er borte
- all medisinering er avsluttet
- alle kull født eller på vei er 4 uker gamle (altså; vent til rotteungene er minst 12 uker)
3. Unngå å være i kontakt med andres rotter; mennesker kan bære med seg viruset i et begrenset tidsrom.
4. Varsle alle du kjenner som har rotter om at din besetning er i isolasjon på grunn av mistanke om SDA. Gi beskjed til NTF, enten på mail til styret eller på forumet.
5. Forsøk å identifisere mulig smittekilder:
- har du anskaffet nye rotter de siste ukene? Hvor kommer de fra?
- har rottene dine vært i kontakt med rotter fra andre besetninger?
- har du hatt besøk av, eller vært på besøk hos, noen som har rotter?
- har du vært innom dyrebutikker og håndtert rotter?
Dette kan være til stor hjelp.


Styret oppfordrer alle til å spille med åpne kort i denne saken. Det aller beste du kan gjøre dersom du mistenker et mulig SDA-utbrudd i din besetning, er å kontakte veterinær og å holde din besetning i isolasjon. Hvis du handler raskt, kan du bidra til å holde spredningen i sjakk.

Heidi vil komme tilbake med mer informasjon om blant annet typiske symptomer senere.

Styret

Heidi
Gammelrotte
Posts: 4867
Joined: 13 Feb 2004, 13:46
Location: Oslo
Contact:

Post by Heidi »

På grunn av utypisk forløp av smitten vil vi oppfordre til å holde lengre isolasjon enn 8 uker. Hvor lang som vil være nødvendig er nesten umulig å si, men det kan tyde på at våre 8 uker ikke er tilstrekkelig. Utbrudd ble oppdaget 4 uker etter sannsynlig smittekilde ble tatt inn, og nytt utbrudd i samme flokk ble observert nesten 3 uker etter det første utbruddet. Begge disse tilfellene er utypiske for SDA-virus slik vi kjenner det fra før, og det er derfor vanskelig for styret å komme med en konkret anbefaling. Derfor:
Hold isolasjon så lenge du kan, men MINST 8 uker!

Heidi
Gammelrotte
Posts: 4867
Joined: 13 Feb 2004, 13:46
Location: Oslo
Contact:

Post by Heidi »

Litt info om SDA-viruset:
SDA-viruset er et coronavirus som kun angriper rotter, men har vist seg å kunne smitte til mus eksperimentelt. Det er meget smittsomt, og spres gjennom luften (aerosol) og ved kontakt. Mennesker kan bære med seg viruset i noen timer, og smitte rotter de kommer i kontakt med.

De sikreste tegnene på SDA-virussmitte er opphovnede spyttkjertler (kul på halsen, "dobbelhake") og tårevæskekjertler (opphovnet rundt øynene), samt rennende øyne, ofte med porphyrin (rødt fargestoff). På grunn av sekundære infeksjoner opleves ofte også nysing, surklende pust, og andre tegn på luftveisinfeksjon. Mangel på matlyst og vekttap er også vanlig.

Viruset i seg selv er som regel ikke dødelig, men det gjør rottene mer mottakelige for andre infeksjoner, spesielt luftveisinfeksjoner, dermed er det likevel en fare for dødsfall. Behandling med antibiotika (Vibramycin og eventuelt Baytril) for å dempe sekundære infeksjoner har vist seg å være til hjelp for å redusere dødelighet. Følg med vekten, og gi tilskudd dersom rottene spiser lite.

Hvis rottene bare viser symptomer som opphovnede øyne og hals, trengs som regel ingen medisinering. Hvis de i tillegg blir slappe, spiser lite, nyser og surkler, bør medisinering komme i gang så raskt som mulig. Derfor er det lurt å ta kontakt med dyrlegen med en gang du oppdager smitten, slik at dere er parate til å ta dere av eventuelle medisineringsbehov hvis de oppstår.

Heidi
Gammelrotte
Posts: 4867
Joined: 13 Feb 2004, 13:46
Location: Oslo
Contact:

Post by Heidi »

Slik ser kuler under halsen ofte ut ved SDA-virus:
Image

Heidi
Gammelrotte
Posts: 4867
Joined: 13 Feb 2004, 13:46
Location: Oslo
Contact:

Post by Heidi »

Da er folderen vår ferdig, den kan lastes ned her:
http://tamrotter.com/wp-content/uploads ... folder.pdf

Jeg håper dere er flinke til å spre info! :thu:

Locked