Sarah's Olifants og RatRace's Chilli

Moderator: Moderatorer

Locked
Matmor
Gammelrotte
Posts: 5485
Joined: 10 Apr 2007, 13:35
Location: Sandefjord

Sarah's Olifants og RatRace's Chilli

Post by Matmor »

Parring planlagt mai 2010 mellom Olifants fra
Sarah's Afrikanske elver og RatRace's Chilli "Duffy"
Bilde av Olifants
http://matmor.info/olisjarm.JPG
Bilde av Duffy
http://matmor.info/Duffy.JPG

Hun: RatRace's Chilli "Duffy"
Variant fenotype: blue agouti dumbo, standard pels
Variant genotype: trolig Aa B* C* dd G* Hh Mm eller Momo R* eller rr dudu rere
Fars bror er cc<h> eller c<h>c<h>, mormors far trolig pp, og noen av hans brødre trolig gg (russian blue)
Fødselsdato: Ca. 2009-08-16
Eier: Lyngrottene
Opprinnelse: RatRace
Hvor lenge har rotta vært hos eier? siden ca. 6 uker gammel
Sykdom: foreløpig ingen, har amputert haletupp (skade) og har vært behandlet forebyggende med antibiotika pga. LVI hos burkamerat.
Vekt ved parring: 293 g

Temperament overfor mennesker
Hun er en av de første som kommer og skal ut av buret, ikke noe redd, men veldig nysgjerrig. Duffy kalles også for "queen of the pony tail" da hun alltid skal klatre på hestehalen min og skal en svipptur på toppen av hode. Hun er kontaktsøkende men det er veldig mye annet spennende å finne på enn og kose.

Temperament overfor andre rotter
snill som et lam. Når de andre har løpetid ”parrer” hun seg med dem, men ellers har jeg ikke sett tegn til dominans, og hun blir ikke vanskelig når hun har løpetid.


Stamtavle: ja men kort

Tidligere kull: Nei

Avvik fra NTF's avlsveiledning
7 g for lett (veid hos Matmor 30/4)

Karantenespørsmål
Sist kontakt med andre rotter:
januar/februar 2010
Sist behandlet med lus/midd midler og hvilke:
ikke behandlet, ingen symptomer

Han: Olifants, fra Sarah's Afrikanske elver
Variant fenotype
Olifants: Black hooded (dårlig black)
sorte øyne (rødskjær som liten), toppøret og med standard pels

Variant genotype
Olifants: aa B* C* D* Du* G* hh eller hh<c> Mm Mo* P* R* Ro*, sannsynligvis Rr

* minst 50% sjanse for å være enten Cc eller Cc<h> da morfar var Siamese
* minst 12,5% sjanse for å være Bb da farfars farmor var chocolate
* minst 50% sjanse for å ha Dd da farmor var Blue
* 66,7% sjanse for å være Dudu da en av søstrene er dudu
* minst 25% sjanse for å være Gg da mormor var bærer av Russian blue
* nokså sikkert minst 50% sjanse for Rr da Mimer sannsynligvis var Rr
da Rr bleker pels er Olifants sannsynligvis bærere
* minst 25% sjanse for å være Roro da mormor var huskybærer

Fødselsdato: 2008-12-30
Eier: Matmor
Opprinnelse: Oppdretter Sarah
Hvor lenge har rotta vært hos eier? Siden ca. 6 uker gammel
Sykdom:
ingen
Vekt ved parring: ca. 720 g

Temperament overfor mennesker
Som unge: kontaktsøkende og trygg.
Upåfallende overfor barn og fremede. Olifants har supert heng.
Som voksne: Olifants for lat og forsiktig til å konkurrere med Afrik om kos, men står og venter til jeg har tid til ham...
Heng og håndtering som før.

Temperament overfor andre rotter
Fungerer bra i flokk. 4 måneder gamle introdusert for voksen kastrat.
ca. 8 måneder gamle hilste på voksen, intakt han.
13 måneder gamle, introdusert for voksen, intakt han. Ingen skader.
Olifants er enkel å introdusere og har eksepsjonelt bra gemytt.
Olifants reagerer minimalt på lukten av fremmede rotter.
Han har ikke vært introdusert til rotteunger.

Stamtavle: Ja, se kullsiden for http://matmor.info/rivers.htm
Sarah's Afrikanske elver
Tidligere kull: Nei

Avvik fra NTF's avlsveiledning:
Ingen

Siste kontakt med andres rotter før parring:
Januar-februar 2010
Sist behandlet med lus/midd midler og hvilke:
Advantage jan/feb. 2010, planlagt behandling med Stronghold før fødsel ved behov

Forventninger til rottekull
Agouti og agoutibaserte farger, black og blackbaserte farger, hooded og berkshires, toppørede og 50% sannsynlighet for dumbo.
Hvis Olifants bærer blue, russian blue, mock mink ruby eye og pink eye (han bærer i alle fall mink)
og Duffy bærer russian blue, mink, mock mink, ruby eye, pink eye (hun er selv blue)
er det muligheter for blue, russian blue, cinnamon/mink mock cinnamon/mock mink,
beige/fawn silverfawn/champagne, dove, lavender...
Det kan være muligheter for siamese/himalaya og husky.
Det er ikke usannsynlig med mørke mageflekker ("pungflekker"), og
recessive headspots.
Karantenespørsmål

Hvis kullansvarlig ikke er den samme som eier, kan eier kontaktes av kunde?
Kullansvarlig er Lyngrottene og Matmor (eiere).
Pris: kr. 250,- pr. rotte

Annet: Mer info om rottene http://sites.google.com/site/lyngrottene/
Lyngrottenes hjemmesider og http://matmor.info
Matmors hjemmesider og kjøpsbetingelser på Matmors hjemmesider


Matmor har førstevalg på 1 han, Lyngrottene har førstevalg på hunner og eventuelt annetvalg på hanner,
RatRace (Wollf) ellers neste i køen.
Hvilke unger som blir ledige er først klart ved ca. 3 ukers alder.

Oppdretter av Mimer har gitt uttrykk for at hun ikke støttet avl på Mimers unger på grunn av helseproblemer i Mimers søsters kull,
kullet Mimers mor tilhørte, og andre problemer- deriblant Megacolon - lenger bak i slekten.
Om dette sier Matmor: Kullet Mimer tilhørte hadde gjennomsnittlig levealder, og fram til 1 års alder hadde barna hans bare ubetydelige helseproblemer.
En av hunnene er nå operert for jursvulst, en annen har vært under behandling for mastitt
(jurbetennelse) som viste seg å være hormonforstyrrelse. Den roet seg av seg selv.
Flere helseproblemer vil antagelig dukke opp de nærmeste månedene, men når ingen av ungene er døde eller alvorlig syke før 16
måneds alder er det gode sjanse for at gjennomsnittsalderen blir over 18 måneder.
Tilfellene med Megacolon er så langt tilbake og til siden, og gjelder rotter med høyrisiko tegninger, slik at jeg
mener at risikoen for Mimers barn ikke er forhøyet i forhold til andre rotter.
Det burde være unødvendig å nevne etter så lang tid, men Sarahs Afrikanske elver har Gummianka i stamtavlen
("avlsforbud" på avkommet) sju ledd tilbake.
Ta eventuelt kontakt for flere detaljer.


Begrunnelse for parringen
RatRace har forsøkt å finne en stamtavlehan til en av jentene i krydderkullet før de blir for gamle. Første forsøk
gav ikke resultater, annen stamtavlehan har ikke dukket opp. Jentene nærmer seg aldersgrensen for første kull. Særlig for rotter med
korte stamtavler er det viktig å parres med en partner hvor familiebakgrunnen er godt kjent.
Ellers er det umulig å lære noe av parringene - man vet ikke hva som er "vanlige" problemer i slekten.
Duffy ble foretrukket framfor Piffi til parring nr. 2 da Piffis første svangerskap enten ble
reabsorbert, eller hun hadde innbilt svangerskap. Med kort tid til å prøve seg fram
ønsket vi å bruke en annen hun. Det kan hende det viser seg mulig å skaffe en han til GingerLily fra samme kull. Men mange hunner blir ikke gravide på første forsøk – og med begrensninger på grunn av sommerferien blir det vanskelig å gjenta parringene hvis det ikke er full klaff med det samme.

En del av rottene i Duffys slekt har vært litt små, så fra Lyngrottenes og RatRace's side vardet ønske om en han med god størrelse.
Olifants har størrelsen og kommer fra et solid kull i så måte. Fra Matmors side har det vært ønske om å prøve å avle bort tendens til fedme.
Duffy er ikke en rotte som overespiser, og slektningene hennes er heller ikke kjent for å legge kraftig på seg.

Vi vil heller foreta en ikke-ideell parring enn å la verdifullt avlsmateriale gå tapt. Ingen
av rottene er dårlige i seg selv. Krydderkullet er litt ungt til å si noe om sykdommer og problemer som først oppstår etter et års alder,
men foreløpig går det bra med dem - og det går ikke an å avvente parring stort lenger.
Rottene fra Sarah's Afrikanske elver ligger an til å få en over gjennomsnittlig levealder og har hatt få helseproblemer med unntak av den ene jursvulsten.
Den største betenkningen i kullet er hormonell adferd hos 2 av 4 jenter - den ene av dem har
hatt hormonellt oppsvulmede jur i tillegg. Én av 7 hanner er
kastrert, noe som dessverre ikke er uvanlig. Andre mindre plager er omtalt på kullsiden.
Olifants selv har imidlertid et sjeldent bra gemytt - et man ikke ser i hvert
rottekull.

I og med at begge rottene kan bære på så mange felles fargegener er det håp om å finne ut mer om hva som gjemmer seg i form av recessiver.
Det er spesielt interessant i og med at Olifants etter planen skal parres med en Wistar-jente
i juli. Den parringen vil ikke kunne gi svar på annet om han bærer c eller c<h>.
Dette blir også en mulighet for å se etter forskjeller og likeheter i Duffy-kullet og Wistar-kullet.


Slekt
RatRace er med som støttespiller i forhold til informasjon om krydderkullet og de slektningene det er mulig å få oversikt over.
6-månedersrapport for krydderkullet er tilgjengelig i RatRace's rotteblogg. Annen informasjon kan fås ved direkte kontakt.

Kulloppfølging av Sarahs Afrikanske elver finnes på Matmors hjemmesider. Oppfølgningen fra kjøperene har vært meget god. Fem av de 11 rottene eies av Matmor selv.
Annen informasjon om slekten er samlet fra H3gZi's, Kikky, LanFear85, Ailani, Babbett og Mardi - og fora samt hjemmesider tilhørende eiere og avlere.

Stine
Gammelrotte
Posts: 3691
Joined: 10 Aug 2008, 23:52
Kjønn: Kvinne
Location: Trondheim
Contact:

Re: Sarah's Olifants og RatRace's Chilli

Post by Stine »

Tilleggesinformasjon/rettelse ang. "Duffy"'s farge:
Matmor mener at "Duffy" ikke er blue agouti, men black-basert, med høy sjanse for russian blue. Bildet i tråden over er alt for brunt. I virkeligheten er hun gråblå medbare litt orange på bakparten, som sannsynligvis er rust. Lyngrottene forteller at det er kommet nokså nylig. Blue agouti skal ha et utvasket gulorange felt ytterst i pelsen. "Duffy" har et hvitt eller lyst felt innerst, og grått hele vegen ut ytterst. Det tyder på en black-basert farge.

I og med at "Duffy" antagelig bærer på blekende gener som endrer fargtonen er det vanskelig å si akkurat hva som gir henne den litt støvaktige, gråtonede pelsen. Grunnen til mistanken om Russian blue er at "Duffy"'s pels føles vesentlig mykere enn vanlige rottehunners, den likner mer på babypels. Russian blue er kjent for å gi en kortere og mykere pels enn andre farger.
Stine

Sjekk ut hjemmesiden:

http://www.rugratzz.webs.com" onclick="window.open(this.href);return false;

Stine
Gammelrotte
Posts: 3691
Joined: 10 Aug 2008, 23:52
Kjønn: Kvinne
Location: Trondheim
Contact:

Re: Sarah's Olifants og RatRace's Chilli

Post by Stine »

Matmor skriver: Duffy hadde en rask vektøkning fram til dag 14. Etter det begynte hun å gå ned i vekt. Hun er nå gått ned 10-12 g og vi tror at hun har hatt et innbilt svangerskap - noe som er ganske vanlig hos rotter.

Ny parring kan skje i første halvdel av juni når Duffy er tilbake til normalen.
Stine

Sjekk ut hjemmesiden:

http://www.rugratzz.webs.com" onclick="window.open(this.href);return false;

Stine
Gammelrotte
Posts: 3691
Joined: 10 Aug 2008, 23:52
Kjønn: Kvinne
Location: Trondheim
Contact:

Re: Sarah's Olifants og RatRace's Chilli

Post by Stine »

"Chilli "Duffy" er tilbake i Sandefjord for parring."
Stine

Sjekk ut hjemmesiden:

http://www.rugratzz.webs.com" onclick="window.open(this.href);return false;

Stine
Gammelrotte
Posts: 3691
Joined: 10 Aug 2008, 23:52
Kjønn: Kvinne
Location: Trondheim
Contact:

Re: Sarah's Olifants og RatRace's Chilli

Post by Stine »

Parring er observert i dag 7/7.
Stine

Sjekk ut hjemmesiden:

http://www.rugratzz.webs.com" onclick="window.open(this.href);return false;

Stine
Gammelrotte
Posts: 3691
Joined: 10 Aug 2008, 23:52
Kjønn: Kvinne
Location: Trondheim
Contact:

Re: Sarah's Olifants og RatRace's Chilli

Post by Stine »

"Duffy har hatt vektøkning hver dag og gikk ikke i løpetid dag 4 eller 5. I går kveld ble hun hentet av Lyngrottene, og vi krysser fingre for at
:leftrat: + :rightrat: :gruppe: :gruppe: :gruppe: "
Stine

Sjekk ut hjemmesiden:

http://www.rugratzz.webs.com" onclick="window.open(this.href);return false;

Stine
Gammelrotte
Posts: 3691
Joined: 10 Aug 2008, 23:52
Kjønn: Kvinne
Location: Trondheim
Contact:

Re: Sarah's Olifants og RatRace's Chilli

Post by Stine »

Duffy ble ikke gravid
Stine

Sjekk ut hjemmesiden:

http://www.rugratzz.webs.com" onclick="window.open(this.href);return false;

Locked