Stjernekull (samarbeid RatRace og Matmor) vinter 2011-2012

Moderator: Moderatorer

Locked
Matmor
Gammelrotte
Posts: 5485
Joined: 10 Apr 2007, 13:35
Location: Sandefjord

Stjernekull (samarbeid RatRace og Matmor) vinter 2011-2012

Post by Matmor »

Dato for sammensetting av rotter:
f.o.m. 5/11 2011 vil RatRace’s Ørn med skarre-R få velge mellom å parre seg med Matmors Azlon og Matmors Elastan. Dette er et samarbeidskull mellom RatRace og Matmor. For reservasjoner kontakt Matmor da kullet vil bli født hos henne.

Hunrotta
Navn: RatRace’s Ørn med skarre-R
Image

Variant fenotype: opprinnelig antatt å være russian blue agouti berkshire glatthåret dumbo men hun er lys til å være russian blue agouti. Russian cinnamon er en mulighet. Mink-baserte farger kan ha stor variasjon. Pelsen kan også være bleket av én kopi av r.

Variant genotype: vanskelig å si men kanskje AaB*C*D*Dmbdmb Fz*gg Hh m* Am* P*R* ReRe Ro*

Hun er definitivt agouti-basert (Aa da far var aa). Hun skal ha 25% sjanse for å ha arvet b og 25% sjanse for å ha arvet c<h>fra sin farfar. Hun er med sikkerhet Dmb dmb siden hun er toppøret hennes mor var dumbo. Det er 6,25% sjanse for at hun har arvet en fuzz-allele (Fzfz) fra morfars mors foreldre. Russian blue (gg) er sikkert ut fra stamtavlen. Den lille berkshiretegningen er også nokså sikkert Hh da far var self og mor mismarked hooded. Begge foreldrene til mormors mor bar mink og hennes far er mink. Dermed har hun med sikkerhet én kopi av mink-allelen og kan ha to. Hun har (minst) 6,25% sjanse til å ha arvet en kopi av American mink (=Mock mink) fra sin mormors farfar. Hun har i alle fall en kopi av P og vi kjenner ikke til hvor p skulle komme fra. Hun kan være Rr da mormors far bar r. Det er 12,5% sjanse for at hun har arvet allelen herfra. Hun er glatthåret og har derfor ikke rex-allelen re. Hennes mor kan ha arvet en kopi av husky roan fra begge sine foreldre, slik at Ørn har (minst) 33% sannsynlighet for å være bærer.

Fødselsdato : 10.04.2011
Eier: Wollf (RatRace)
Opprinnelse: egenprodusert
Er rotten importert? Nei.
Hvor lenge rotta har vært hos eier: Siden fødsel
Sykdom: ingen ved 6 måneder
Vekt ved parring: 337 g (28/10 2011)

Temperament:
Mot mennesker: kontaktsøkende, kjælen, leken, vanligvis rolig og med heng. Gjelder både fremmede (gjester hos Wollf, Matmor m.fl.), barn (Matmors yngste) og eier.
Mot rotteunger: ikke undersøkt
Mot fremmede, voksne rotter: introduksjon til 16 måneder gammel hun hos Matmor gikk knirkefritt da Ørn var 6 måneder.

Stamtavle: (j) http://sites.google.com/site/wollfratrace/kull-f
Tidligere kull: Ingen
Avvik fra NTF's avlsveiledning: Ingen

Karantenespørsmål:
Sist kontakt med nye eller andres rotter: ved flytting til Matmor 22/10 2011.
Sist behandlet med lus/midd midler og hvilke: Stronghold 2x påbegynt 21/10 2011.
Er det inntaks- og besøksstopp for andre rotter i samme hus som rottemoren under parring, graviditet og fram til salg av ungene? Ja, fra og med 23/10 2011.

Hvis kullansvarlig ikke er den samme som eier, kan eier kontaktes av kunde: Wollf og Matmor har delt kullansvar. Begge kan kontaktes.
Pris: 300,- for 1 rotte, 500,- for 2. Det innkreves 50,- i depositum ved reservasjon (etter fyllte 2 uker)

Annet: Ikke avlsforbud på hunrotten. Se RatRace’s hjemmesider for mer informasjon.

(informasjon om hannene fortsetter i neste innlegg da dette blir langt...)

Matmor
Gammelrotte
Posts: 5485
Joined: 10 Apr 2007, 13:35
Location: Sandefjord

Re: Stjernekull (samarbeid RatRace og Matmor) vinter 2011-20

Post by Matmor »

Hannrotta:

Navn Matmors Elastan eller Matmors Azlon

Image Elastan og Image Azlon

Elastan
Variant fenotype: trolig agouti berkshire, med glatt pels og toppøret. Kan være self-basert med en enkelt kopi av husky roan.

Azlon
Variant fenotype: trolig agouti point himalaya berkshire, med glatt pels og toppøret. Kan være self-basert med en enkelt kopi av husky roan.

Variant genotype:
Azlon trolig Aa B* cc<h> D* Dmb* G* H* M* Am* P* RR
Elastan trolig Aa B* Cc D* Dmb* G* H* M* Am* P* RR
Kan være self-basert med en enkelt kopi av husky roan.

Far til Fiberkullet var aa og alle de fem mørke ungene hans var agoutibasert. Mor var albino. Hun kan ikke ha vært aa og Aa er mindre sannsynlig enn AA. Derfor er både Azlon og Elastan trolig Aa. Deres farfars farfar bar b. Begge har en utgave av albinoallelen (c) fra mor. Elastan har C fra far og Azlon har c<h> fra far. Deres farfar hadde en kopi av blue-allelen. Deres fars søster var dumbo og det er 66% sjanse for at deres far var bærer. Begge deres farmors foreldre hadde en kopi av russian blue-allelen. Farmor hadde altså 66% sannsynlighet for å være bærer, og det er (minst) 16,5 sannsynlighet for at hver av fiberguttene er bærere. Sannsynligvis er begge guttene Hh da far var self og alle fiberungene hadde hvit haletipp. HH og Roro er også en mulighet (”mismarked self”). Det er 50% sjanse for at hver av guttene har arvet en mink-allele. De har (minst) 12,5% sjanse til å ha arvet en mock mink allele. Pink-eye mutasjonen er ikke kjent i stamtavlen deres, så mest sannsynlig er de PP. Faren deres hadde 50% sjanse til å arve ruby eye allelen r, men ut fra hvor sort pelsen var hadde han ikke arvet den. Fiberguttene er altså trolig RR.

Fødselsdato : 21/9 2010
Eier: Matmor
Opprinnelse: egenprodusert
Er rotten importert? nei
Hvor lenge rotta har vært hos eier: siden fødsel
Sykdom: ingen. Lette neselyder, men lungerøntgen ved 12 måneder viste klare lunger.
Vekt ved parring: Elastan 643 g og Azlon 653 g (10/10 2011)

Temperament: Elastan er svært menneskekjærlig og uvanlig aktiv for en hanrotte. Azlon er litt mer tilbakeholdende men liker kos og har en god ro. Begge har for det meste heng og er tillitsfulle overfor barn og fremmede (besøkende i Matmors rottebod) Ingen av dem har møtt rotteunger. Begge har tatt greit imot hanrotter på besøk og har i voksen alder vist seg introduserbare overfor fremmede, voksne hanner (en kastrat og en intakt). Azlon var alfa fra tidlig vår 2011 fram til ca. juli 2011. Så var Elastan sjef fram til slutten av oktober. Nå er Azlon sjef. Begge har vært gode og støe alfa’er som ikke plager andre i buret eller nykommere.

Stamtavle: Ja, se http://www.matmor.info
Tidligere kull: nei
Avvik fra NTF's avlsveiledning: ingen

Karantenespørsmål:
Sist kontakt med nye eller andres rotter: 22/10 2011 da Ørn kom.
Sist behandlet med lus/midd midler og hvilke: Stronghold 2x startet opp 23/10 2011.

Hvis kullansvarlig ikke er den samme som eier, kan eier kontaktes av kunde: Delt kullansvar mellom Wollf og Matmor.
Pris: (står under opplysninger om mor)
Annet: mer info på Matmors hjemmesider , såkalt "avlsforbud" Gummianka, se tråden ”7 g og Gummianka” på NTF’s forum

Forventinger til kullet:

Farge: black, agouti, muligens mink da far har 50% sjanse til å bære mink og mor enten er mm eller Mm, muligens himalaya da far bærer albino og mor har 25% sjanse til å bære himalaya (også sjanse for siamese hvis Azlon blir far), muligens overraskelser. Farfars mor bar russian blue, så pappa-kandidatene har 12,5% sjanse for å være bærere.
Tegning: Sannsynligvis 50% Berkshire 25% self 25% hooded. Begge foreldrene har en liten sjanse til å bære husky roan. Begge foreldrene kan bære recessive headspots.
Ører: toppøret, muligens også dumbo da farfars søster var dumbo og mor er dumbo
pels: glatthåret. Siste kjente fuzzbærer i slekten på farssiden er 7 generasjoner tilbake. På morssiden er det 4 generasjoner tilbake.

Annet:
TUT-Zoo mener hun har rett til å bestemme over hvem som kan avle på ungene av rotter som er kjøpt hos henne og hvor hun hadde gitt avlstillatelse på foreldrene. Se tråden ”7 g og Gummianka” på NTF’s forum. Gummianka vil ligge 9 generasjoner bak dette kullet.

Begrunnelse for parring:

Både mor og far kommer fra kull som så langt har utviklet seg bra, og hvor det er meget god til relativt god oversikt over rottene i slektstreet. Foreldrene har vært testet for stabilitet ved flytting/overnatting i fremmed rottehjem og ved introduksjoner til andre, voksne rotter. De er gode kjælerotter og tolerante overfor håndtering av fremmede og barn. Rottene har god helse og er hverken for tynne eller særlig overvektige (hannene er slanket litt etter bildene). De har også god størrelse.

Skaubytroll
Gammelrotte
Posts: 2021
Joined: 12 Feb 2004, 20:29
Location: Enebakk

Re: Stjernekull (samarbeid RatRace og Matmor) vinter 2011-20

Post by Skaubytroll »

Ørn valgte å parre seg med Elastan 05.11.2011
- utvikling kan følges på Matmors hjemmesider. Tråden blir oppdatert når man kan si noe om sannsynlighet for at hun er drektig.
Skaubytrollets rotteri
NTF Nettbutikk
Mat og strø av ypperste kvalitet.

Skaubytroll
Gammelrotte
Posts: 2021
Joined: 12 Feb 2004, 20:29
Location: Enebakk

Re: Stjernekull (samarbeid RatRace og Matmor) vinter 2011-20

Post by Skaubytroll »

Matmor wrote: "Ørn har gått opp 59 g og er sannsynligvis 16 dager på veg. Vekten har variert en del de siste dagene, og hun har ikke mistet pels rundt nipplene, men noen bygger gigatiske reder både i bunnen av og i alle hengekøyene i buret..."
Skaubytrollets rotteri
NTF Nettbutikk
Mat og strø av ypperste kvalitet.

Skaubytroll
Gammelrotte
Posts: 2021
Joined: 12 Feb 2004, 20:29
Location: Enebakk

Re: Stjernekull (samarbeid RatRace og Matmor) vinter 2011-20

Post by Skaubytroll »

Matmor wrote: Ørn gikk i fødsel noe før kl. 14 i dag 27.11.2011 på dag 22 i svangerskapet. Hun er ikke klar for å forlate redet og ungene ennå til fordel for godbiter, så alle som er nyskjerrige på antall og vekt og melkebånd må smøre seg med tolmodighet.
Skaubytrollets rotteri
NTF Nettbutikk
Mat og strø av ypperste kvalitet.

Locked