Regler for annonsering- SKAL LESES FØRST

Moderator: Moderatorer

Locked
Styret
Omegarotte
Posts: 138
Joined: 02 Nov 2011, 10:14
Kjønn: Ikke oppgitt

Regler for annonsering- SKAL LESES FØRST

Post by Styret »

Det er kun annonsør og styret/moderator som har lov til å skrive innlegg i dette forumet.
Les reglene nøye før du annonserer på forumet. Annonser hvor skjemaet ikke brukes vil bli slettet av moderator/kullansvarlig.

Hvis du er i tvil om hvordan skjemaet fylles ut, f.eks. (forventninger til) farger og tegninger, kan du spørre styret eller stille spørsmål på forumet.
All informasjon som ikke er merket ”frivillig” skal oppgis så langt det er mulig.

Skjemaet vil så bli låst av moderator/kullansvarlig. Det forventes at annonsør oppdaterer jevnlig med relevant informasjon som f.eks. vektøkning under svangerskapet, antall fødte rotter (levende og døde) og evt komplikasjoner under svangerskapet. For å legge inn ny informasjon må annonsør sende denne til moderator/kullansvarlig, som vil legge denne ut i kulltråden.
Dersom forumets lesere har spørsmål eller tilleggsinformasjon som burde vært offentliggjort om kullet, tas dette på PM/mail med annonsør. Dersom annonsør ikke svarer innen rimelig tid kontaktes styret/moderator.

Alt kjøp og salg av kullet skal foregå privat mellom annonsør og kjøpere, enten via PM, mail eller annen komunikasjon. Dette skal ikke foregå på åpent forum.
Det er ikke tillatt å annonsere for kull i andre tråder som f.eks. genetikk og avl, medlemmenes oppslagstavle.... Dersom dette gjøres vil innleggene bli slettet. Det er tillatt å legge ut bilder av kullet under billedgalleri, men ingen kjøp og salg skal forekomme i disse trådene. Moderator/kullansvarlig vil slette slike innlegg dersom disse skrives.


For å annonsere et planlagt kull på NTF må følgende skjema fylles ut:

Dato for sammensetting av rotter:

Hunnrotta:
Navn: (inkl. oppdretternavn hvis aktuelt)
Variant fenotype: (Farge, tegning, ører, pels )
Variant genotype:
Fødselsdato :
Eier: (Nick/navn og eventuellt avlernavn)
Opprinnelse: (dyrebutikk, egenprodusert, annen avler, omplassert)
Er rotten importert? J/N
Hvis ja, dokumentasjon: (legg ved link til eller bilde av scannede eller fotograferte dokumenter, importtillatelse, helseattest o.l)
Hvor lenge rotta har vært hos eier:
Sykdom:
Vekt ved parring:
Temperament: (mot mennesker inkl. barn og fremmede, mot rotteunger og mot fremmede voksne rotter)
Stamtavle: (j/n) eventuell link
Tidligere kull:
Avvik fra NTF's avlsveiledning:

Karantenespørsmål:
Sist kontakt med nye eller andres rotter:
Sist behandlet med lus/midd midler og hvilke:
Er det inntaks- og besøksstopp for andre rotter i samme hus som rottemoren under parring, graviditet og fram til salg av ungene? J/N

Hvis kullansvarlig ikke er den samme som eier, kan eier kontaktes av kunde: j/n
Pris:
Annet: (f.eks. mer info på hjemmeside, kontaktadresse til tidligere eier, opplysninger om linjer, såkalt "avlsforbud")

Hannrotta:
Navn: (inkl. oppdretternavn hvis aktuelt)
Variant fenotype: (Farge, tegning, ører, pels )
Variant genotype:
Fødselsdato :
Eier: (Nick/navn og eventuellt avlernavn)
Opprinnelse: (dyrebutikk, egenprodusert, annen avler, omplassert)
Er rotten importert? J/N
Hvis ja, dokumentasjon: (legg ved link til eller bilde av scannede eller fotograferte dokumenter, importtillatelse, helseattest o.l)
Hvor lenge rotta har vært hos eier:
Sykdom:
Vekt ved parring:
Temperament: (mot mennesker inkl. barn og fremmede, mot rotteunger og mot fremmede voksne rotter)
Stamtavle: (j/n) eventuell link
Tidligere kull:
Avvik fra NTF's avlsveiledning:

Karantenespørsmål:
Sist kontakt med nye eller andres rotter:
Sist behandlet med lus/midd midler og hvilke:

Hvis kullansvarlig ikke er den samme som eier, kan eier kontaktes av kunde: j/n
Pris:
Annet: (f.eks. mer info på hjemmeside, kontaktadresse til tidligere eier, opplysninger om linjer, såkalt "avlsforbud")

Forventinger til
Farge:
Tegning:
Ører:
pels:
Annet:

Begrunnelse for parring:


Når kullet er født skal dette skjemaet fylles ut:
Født dato:
Antall:
Dødfødte:
Antall levende etter 3 uker (avvenning):
Antall hunner:
Antall hanner:
Varianter:
Eventuelle helseproblemer/misdannelser hos ungene og foreldre:
Frivillig: Link til side med bilder eller link til bilder på medlemmenes oppslagstavle.
Frivillig: Eventuelt vektoppdateringer.
Frivillig: Eventeuelt opplysninger om farger, tegninger, øyne, ører.

Locked