Fra valgkommitteen ang valg 2014

Rotterelatert småplukk, skravletråder, presentasjoner. Bli kjent !

Moderator: Moderatorer

Post Reply
Matmor
Gammelrotte
Posts: 5479
Joined: 10 Apr 2007, 13:35
Location: Sandefjord

Fra valgkommitteen ang valg 2014

Post by Matmor »

Det er ikke så lenge igjen til årsmøtet, så nå er det på tide å tenke gjennom: hva har jeg lyst til å gjøre for NTF til neste år?

Stillinger på valg 2014:
Styret
Nestleder, velges for 1 år :yinyang:
Webmaster, velges for 2 år :jobberotte2:
Redaktør, velges for 2 år :les: (Redaktørvalget i fjor var et suppleringsvalg, slik at redaktøren kun ble valgt for 1 år da, se sakslisten for 2013 og NTF's vedtekter)
Sekretær, velges for 1 år :jobberotte:
Styremedlem eventuelt med ansvar for nettbutikk, velges for 1 år :rot3:
Vara, velges for 1 år :rat: :?

Styverv som ikke er på valg i 2014:
Leder (Wollf)
Kasserer (Sanca)

Verv som ikke tilhører styret:
Valgkommitté 2 kandidater, velges for 1 år av gangen :poke:

Fra vedtektene:

1) Styret er foreningens iverksettende organ, og er ansvarlig for å avholde årsmøtet.
2) Styrets oppgaver er å:
- jobbe med og for foreningens oppgaver
- iverksette vedtatte beslutninger
- håndtere foreningens økonomi
- holde nødvendige styremøter, og føre møteprotokoll for disse
3) Styret (inklusive leder) skal bestå av minst 5 medlemmer, som alle må være myndige, fast bosatt i Norge, og ha hatt gyldig medlemskap i NTF i minst 6 måneder.* Styret velges på årsmøtet.
4) En forumkonto til et medlem av styret kan ikke disponeres av mer enn en person.
5) De styremedlemmene som har hatt en lav eller fraværende aktivitet i forrige år, bør ikke stille til gjenvalg, eventuelt fristille sine verv. Hvis man ikke har skrevet noen innlegg på styreforumet de siste tre mnd anses dette som lav eller fraværende aktivitet.

* Årsmøtet kan velge å gi dispensasjon fra kravene. Det er tidligere gjort for alder 1 gang.

Vedtektene angir ikke noe maksimumsantall for hvor mange som kan sitte i styret, og har ikke noe krav om at vara velges. Det er angitt et minimumsantall på 5 medlemmer, og 6 stillinger som må fylles. For å redusere arbeidet for hvert enkelt styremedlem har det vært vanlig å ha minst 1 styremedlem pr. oppgave. For å kunne få til flertallsavgjørelser er det en fordel at styrer inneholder et oddetall antall stemmeberettigete. Derfor er det satt opp til sammen 7 styreplasser. Erfaringsmessig blir det behov for vara(er). Derfor er det mest hensiktsmessig at også vara(er) velges. Dersom det er flere som ønsker seg varaverv kan styret velge å beholde kandidatene som vara 1 (den av årsmøtet valgte), vara 2 etc.

Matmor
Gammelrotte
Posts: 5479
Joined: 10 Apr 2007, 13:35
Location: Sandefjord

Re: Fra valgkommitteen ang valg 2014

Post by Matmor »

Etter oppfordring: stillingsbeskrivelser! Alle styremedlemmene har selvsagt ansvar for å ta del i "forefallende oppgaver".

Nestleder - 1 år
Nestleder trekker i trådene når leder ikke er disponibel.

Webmaster - 2 år
Webmaster er ansvarlig for vedlikehold og koding av NTFs nettsider, samt å være administrator av NTFs forum. Du må enten være godt kjent med php og html, eller WYSIWYGprogrammer. Det er en fordel å kunne litt om databaser og å være fortrolig med c-panelet.
Webmasteren har også ansvar for backups av NTFs sider og databaser, å legge NTFs medlemmer til på forumet, og å legge inn nye kalenderbilder til kalenderkonkurransen på nettsidene.

Redaktør - 2 år
Ansvar for å lage medlemsbladet Gnag som skal ut 4 ganger i året og samle inn stoff til dette. Du bør ha god kunnskap om data og kunne jobbe med tekst og bilder.
Redaktøren må kunne generere Gnag som et pdf-dokument, lagre forsiden som jpg bilde og generere medlemslister i xlsx.
(xlsx er filformatet i nyere utgaver av excel f.o.m. 2007.)
JPG- bildet av forsiden og PDF skal sendes til webmaster som legger det ut på nettsiden vår.
Ferdig Gnag som én pdf - med forside inkludert - og medlemsliste i xlsx sendes til trykkeriet.
Oppløsningen må være i minimum 300dpi.
Det er viktig at du har kapasitet til å gjøre denne jobben slik at medlemsbladet kommer ut i tide.
Oppgavene kan løses ved hjelp av gratisprogrammer på nett dersom man kan bruke disse. For dem som har tilgang er Indesign og Adobe Pro egnede verktøy.

Sekretær - 1 år
Ansvar for å svare på mail og sende ut velkomstmailer etter hvert som vi får betalende medlemmer.
Informasjon om dette får du fortløpende fra kasserer. Du må oppdatere medlemslister og sende informasjon om nye medlemmer til Redaktør slik at Redaktør kan sende ut Gnag fortløpende til nye medlemmer. Gnag sendes i retur til sekretær dersom det er noe galt med adressaten. Sekretær må da finne riktig navn og adresse, sende Gnag på nytt, samt oppdatere medlemslisten med riktig navn og adresse. Det er en fordel at du kan lagre medlemslistene som xlsx-dokument - se Redaktør.
Gratis konverteringsprogrammer fra xls til xlsx finnes på nett.

Styremedlem 1/nettbutikkansvarlig - 1 år
Denne stillingsinstruksen kan bli omgjort til rent Styremedlem 1 hvis det er vanskelig å finne folk med plass til lagring av fór som også har anledning til å hente sekkene. Det er forhandlingsmuligheter i forhold til kompensasjon og fordeling av oppgaver: kanskje kan nettbutikkoppgaven løses som et samarbeid. Kanskje kan vi ha en nettbutikkansvarlig som ikke sitter i styret - men vi skal likevel ha styremedlem 1!
Du må ta imot bestilling fra medlemmene og sjekke at disse er medlemmer. Så må du sende de informasjon om priser på det de har bestilt, inkl. porto, samt opplyse kontonr dette skal innbetales på og hva de skal merke betalingen med. Ta så kontakt med kasserer og be kasserer se etter innbetalingene.
Når pengene er mottatt på NTFs konto vil kasserer sende beskjed til nettbutikkansvarlig om at varene kan sendes ut. All betaling skal foregå via bank og ikke kontant.
Varer må hentes hos Scanbur i Nittedal, så du må ha tilgang på bil. Du må også ha mulighet for å oppbevare et lite lager hjemme hos deg selv.
Lageret skal være tørt og varene skal kunne stå der uten å bli ødelagte.
Du er også ansvarlig for, til en hver tid, å ha oversikt over priser på varene (innkjøps- og utsalgspris) og porto ved de forskjellige forsendelsene.

Vara - 1 år (helst 2 personer)
tre inn ved forfall i styret

Valgkommitté - 1 år, 2 personer:
Være pådriver for å skaffe valgbare kandidater til styreverv.
Valgkommitteen er ikke en del av styret.

Viseredaktør (jfr. referat fra årsmøtet 2010) - 1 år
Fordi redaktøren og viseredaktøren er avhengig av et tett samarbeid forsøker vi oss med en prøveordning der den som blir valg til redaktør selv velger hvilken av kandidatene som blir viseredaktør, men redaktøren må velge blant de aktuelle kandidatene. Dvs. hvis det finnes kandidat(er) pr. siste frist for innsendelse av forhåndsstemmer må redaktøren velge blant disse.
Oppgaven går ut på å samarbeide redaktør, og steppe inn ved behov for at deadline kan overholdes også ved sykdom eller annet forfall. For at dette skal kunne fungere må viseredaktør ha tilgang til råmaterialet under hele produksjonsprosessen, og bør ha fast ansvar for en del av bladet.
Ikke en del av styret, dvs. oppgaven kan utføres av et annet styremedlem, men det er mulig å stille som viseredaktør uten å stille til styret.


Listen over foreløpige kandidater kommer snart, og så håper vi at de forskjellige vil presentere seg selv :cheer:

Post Reply