Avlivning

Rotterelatert småplukk, skravletråder, presentasjoner. Bli kjent !

Moderator: Moderatorer

Locked
Heidi
Gammelrotte
Posts: 4867
Joined: 13 Feb 2004, 13:46
Location: Oslo
Contact:

Avlivning

Post by Heidi »

Forrige gangjeg var på Veterinærhøyskolen hadde leg en alng snakk med en av studentene der, som holdt på med en undersøkelse av avlivningsmetoder brukt på forsøksdyr (fortrinnsvis smågnagere). Hun fortalte at standard avlivningsmetode var CO2, og at når dette ble gjort riktig medførte det ingen lidelse for dyrene. De ble satt inn i ey lite tett kammer som på forhånd var fylt med CO2, og de ble da nesten umiddelbart bevisstløse, uten å vise noen ytre tegn til ubehag, og døde etter kort tid. Men hun fortalte også at det hendte at folk var mindre påpasselige med å fylle kammeret på forhånd, og at dyrene da i en kort peropde før de var bevisstløse ble stresset og redde. Nå har tydeligvis resultatene fra undersøkelsen hennes kommet, og det er godt å se at Mattilsynet/Dyrehelsetilsynet følger opp. Under er en url til Mattilsynets uttalelse i forbindelse med CO2 som avlivningsmetode. De konkludere med:
Bruk av CO2 som avlivningsmetode må ikke skje ukritisk, og skal alltid vurderes opp mot alternative avlivningsmetoder.

Avliving med CO2 skal foretas av trenet personell.

CO2 er ikke egnet for avliving av nyfødte gnagere.

http://dyrehelsetilsynet.mattilsynet.no ... e8358.html

Locked