Debatt sak 6 2013: Avstemning

Post Reply
Matmor
Gammelrotte
Posts: 5212
Joined: 10 Apr 2007, 13:35
Location: Sandefjord

Debatt sak 6 2013: Avstemning

Post by Matmor »

Sak 6.
Avstemming:
I styret stemmes det over saker som taes opp. Dette er alt fra forandring av regler til brudd på regler. Da styret består av 7 personer er det viktig at alle stemmer. Det er fort gjort at det blir uavgjort eller at saken ikke kommer noen vei for at man venter på at alle skal bruke sin stemme.
Forslag:
A) om en person/styremedlem ikke har stemmt innen 2 uker fra forslaget/saken er lagt ut, går dette som en blank stemme?
B) skal leders stemme telle som to ved saker som blir uavgjort?
Det er viktig at man har regler for hvordan dette foregår, men jeg tror reglene burde ha mer slingringsmonn. Noen saker må avgjøres på mye mindre enn 14 dager. Andre ganger kan det være greit å ha lengre frister, spesiellt i ferietiden. Og hvis det blir debatt om hvordan avstemningen skal utformes (f.eks. innkjøp av varer eller tjenester: noen vil hente inn anbud fra en alternativ leverandør) - er debatt-tiden med i de 14 dagene, eller er det først når man har kommet til enighet om hva som er stemmealternativene at nedtellingen begynner?

For mest mulig ryddighet bør styret antagelig ha en generell regel som kanskje kan være 14 dager, mens andre frister kan settes i forkant av avstemningen ved behov. Eks. Helsefondutbetalingssaker - helst innen 24 timer, eller ikke-hastesakker i sommeferien: 4 uker.

Til dere som har sittet i styret, er 14 dager en fornuftig tid i de fleste saker?

wollf
Gammelrotte
Posts: 7311
Joined: 24 Oct 2008, 18:34
Location: Bergen
Contact:

Re: Debatt sak 6 2013: Avstemning

Post by wollf »

slik det har vært i år har det ikke vært noen store viktige eller hastesaker. selvsagt tar man forbehold i ferien, men det kan være en god regel å ha varsel i forkant om hvor mye en sak haster. for besvarelse på mail går for lang tid iom at man må vente på styremedlemmer skl svare

Post Reply