Årsmøtet 2010 - Camillas Øs sak

Post Reply
anita
Gammelrotte
Posts: 2716
Joined: 13 Feb 2004, 19:23
Kjønn: Ikke oppgitt
Location: ullensaker

Årsmøtet 2010 - Camillas Øs sak

Post by anita »

Hei,

jeg foreslår endringer av § 5 i NTF's vedtekter.

Først foreslår jeg at det spesifiseres i § 5-5 hvilke verv styret minimum må bestå av og innholdet i disse. Da mener jeg at i hvert fall leder, webmaster, kasserer, redaktør og to styremedlemmer bør nevnes. Jeg mener dermed også at vi bør endre minimumsantall medlemmer i styret fra fem til seks. Jeg tror at dette er verv som må fylles for at foreningen skal kunne fungere som den gjør i dag.

Deretter foreslår jeg at det legges til en ny underparagraf der det spesifiseres at styremedlemmer som sitter i verv med betydelige arbeidsoppgaver ikke kan påta seg større oppgaver utover det som fremkommer i innholdsbeskrivelsen av vervet. Dette bør i hvert fall gjelde for redaktøroppgavene, nettbutikkansvar (dersom nettbutikken fortsetter til neste år) og webmasteroppgavene. (Det burde kanskje diskuteres om andre oppgaver skal innkluderes i disse, feks kassereoppgavene)

Bakgrunnen for det andre forslaget er at dette er oppgaver som krever mye tid og arbeid. Dersom en person skal ha ansvar for to eller flere av de største områdene i foreningen er det veldig sannsynlig at h*n ikke vil klare å gjøre en like god jobb som om ansvaret var fordelt på to (eller flere) personer.

Den andre, og viktigste, grunnen er at dersom en person har ansvar for flere områder som er viktig for foreningen vil maktbalansen i styret ødelegges. Denne personen blir så viktig at h*n kan bruke sin stilling til å kontrollere resten av styret. Dessverre har det oppstått situasjoner hvor dette har skjedd med dagens praksis i styret. Dersom hvert verv er klart definert og avgrenset vil ingen i styret bli uerstattelige og kan dermed ikke ha en større påvirkning på de avgjørelser som styret må ta enn de andre styremedlemmene.

Mvh
Camilla
<:3___)~~~ <:3___)~~~ <:3___)~~~

Post Reply