Det er nå mulig å forhåndsstemme på årsmøte sakene

Post Reply
utmeldt

Det er nå mulig å forhåndsstemme på årsmøte sakene

Post by utmeldt »

Det er nå åpent for å kunne stemme både på saker som skal stemmes over på årsmøtet, samt hvem dere ønsker inn i de ulike vervene til det nye styret 2016. Frist for å stemme er 17. mars kl. 15.00.

OBS! Det er kun lov til å gi en stemme per sak (Stemmer du på flere alternativ på samme sak, blir stemmen ugyldig) og alle sakene må stemmes på.


Måten du stemmer på er som følger:

Du sender en mail til: valg@tamrotter.com der du skriver:

"Jeg stemmer på følgende kandidater" og så fyller du inn navnet på de kandidatene du ønsker skal velges

Leder - 1 år:
Nestleder - 1 år:
Webmaster - 2 år:
Styremedlem1- med nettbutikk - 1 år:
Styremedlem 2- 1 år :
Redaktør 2 år:
Sekretær - 1 år:
Vara 1 - 1 år:


Deretter skriver du alle sakene og under hvert punkt noterer du:
for dersom du er enig i forslaget og ønsker at det skal bli vedtatt eller
mot dersom du er uenig med forslaget og ikke ønsker at det blir vedtatt.


3 A:
a)
b)

3 B:

3 C:
a)
b)
c)
d)


Saklista finner du her:
viewtopic.php?f=1&t=17626


Vi beklager den korte fristen. Styret har jobba for å få ut saklista, og starte forhåndsstemming i god tid før årsmøtet, men pga problem med å få tak i nok kandidater til valget har det ikke vært mulig før nå.

Post Reply