Planer vidare?

Post Reply
utmeldt

Planer vidare?

Post by utmeldt »

Har styret planer for foreningen det kommande året? Eller er planen å kun eksistere?

utmeldt

Re: Planer vidare?

Post by utmeldt »

Om eg skal fortsette å vere medlem i foreningen få forventer eg meir aktivitet. Foreningen står overfor mange utfordringer både økonomisk, og på info fronten. Korona setter ein stopper for samlinger. Kva kan ein gjere i staden for? Nyhetsbrev til medlemmene på mail om kva foreningen har for seg/nytt fagsfoff kan vere ein begynnelse.

Annoli
Leder
Posts: 156
Joined: 10 Jan 2017, 22:36
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen

Re: Planer vidare?

Post by Annoli »

Du kan lese litt om planar vidare i referatet frå årsmøtet 2020.

Kva for økonomiske utfordringar tenkar du på? Kva følar du at du manglar av informasjon?

Korona har satt ein stopper for samlingar pr. i dag men vi veit ikkje kva som skjer vidare.
Vi planlegg samlingar og ser det an kva som skjer framover.
Ann Mari S. Selje

"It's nice to be important, but it's more important to be nice".

utmeldt

Re: Planer vidare?

Post by utmeldt »

Ja, eg har lest referatet, men kva er det styret jobber med akkuratt no for å styrke foreningen? Økonomiske utfordringer som følge av f.eks ingen nettbutikk. Kva inntekter skal foreningen ha i staden for? Hvor mange medlemmer har foreningen per i dag etter at nettbutikken er borte?
Og mtp informasjon tenker eg på aktivitet frå foreningen og ut til medlemmene om det er kva foreningen jobber med, og nytt fagstoff.

Annoli
Leder
Posts: 156
Joined: 10 Jan 2017, 22:36
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen

Re: Planer vidare?

Post by Annoli »

Sidan du har lest referatet så har du innblikk i kva det er styret arbeider med pr. idag.
Alt arbeid i foreininga er gjort på frivillig basis og vi gjer det vi har kapasitet til. Du har sjølv vore del av styret og vet dette.
Vi kjem ikkje til å legge ut løpande protokoll over kva vi gjer, det kjem oppdateringar i referater frå styremøter og årsmøter som vanleg.
Økonomi og medlemstal har inga relevans for deg.
Ann Mari S. Selje

"It's nice to be important, but it's more important to be nice".

utmeldt

Re: Planer vidare?

Post by utmeldt »

Det er sakner er aktivitet frå foreningen. Ingenting skjer på forumet, ingen nytt mtp fagstoff. Ja, eg har vore med i styret, men no er eg ikkje der, nytt styre er blitt valgt mtp sine oppgver, så eg forventer meir av styret enn det som eg har kunne bidra med, det er derfor eg har gitt meg, for å slippe til nye styremedlemmer som ønskjer å utrette noko anna enn at foreningen kun skal eksistere. Har økonomi og medlemstal ingen relevans for meg? Ja vel, kvifor meiner styret det? Dere i syret jobber på vegne av medlemmer, og meg som medlem, så kvifor er det ikkje rett at eg stiller spørsmål mtp økonomi?

Annoli
Leder
Posts: 156
Joined: 10 Jan 2017, 22:36
Kjønn: Kvinne
Location: Bergen

Re: Planer vidare?

Post by Annoli »

Det er som sagt heilt frivillig arbeid og styret gjer så godt dei kan.
Vi beklager at vi ikkje møter dine forventningar.

Medlemmer kan få innsyn i reknskap sjølvsagt, kor pengane har vorte brukt, men øvrige tankar vi måtte ha kring økonomi pr. i dag kan vi ikkje gå i dybden på akkurat no. Vi er eit ferskt styre og treng tid til å få full oversikt. Gje oss gjerne den tida.
Ann Mari S. Selje

"It's nice to be important, but it's more important to be nice".

utmeldt

Re: Planer vidare?

Post by utmeldt »

Det er greit.

utmeldt

Re: Planer vidare?

Post by utmeldt »

Og når eg spør om saldoen på helsefondet, så er det berre å sjekke kontoen og gje meg eit svar. Kva pengene skal brukast på jmf årsmøtet er ein annan sak. Og der må dere gjerne komme med ein utdjupning når dere er er klar.

Katrine H.R.
Pinky
Posts: 27
Joined: 14 Apr 2015, 10:26
Kjønn: Kvinne
Location: Oslo

Re: Planer vidare?

Post by Katrine H.R. »

Hei :)

Årsoppgjøret har vært klart en stund, men jeg har vært alvorlig syk og derfor ikke fått gjort ferdig alt av kommentarer til regnskap/budsjett.
Når jeg kom meg på beina igjen var det rett på jobb og med overtiden som følger med grunnet Coronaviruset.
Jeg forstår frustrasjonen, men livet kom litt i veien.
Regnskapet går til styret for gjennomlesing og blir lagt ut på hjemmesiden under referatet fra årsmøtet.
Det skal inneholde all informasjon du har etterspurt.


Sent from my iPhone using Tapatalk

utmeldt

Re: Planer vidare?

Post by utmeldt »

Flott! Eg er ikkje frustrert, men har lyst å vite ting vedrørende foreningen som eg som medlem skal kunne få svar på utan at styret skal føle at det ikkje gjer jobben sin. Det er ikkje meiningen her.

utmeldt

Re: Planer vidare?

Post by utmeldt »

Ser at regnskapet er lagt ut på heimesida. Det er flott.

Post Reply